Relacja z kolejnego spotkania z cyklu Obiad z Pracodawcami Rolnymi w wersji online

Relacja z kolejnego spotkania z cyklu Obiad z Pracodawcami Rolnymi w wersji online
19.01.2021
Aktualności

W dniu 14 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Obiad z Pracodawcami Rolnymi w wersji online, organizowane przez ZPDiWR. W spotkaniu uczestniczyli:

  • Marek Nowacki – Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku;
  • Jolanta Sobecka – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  • Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Spotkanie moderował – jednocześnie reprezentując środowiska rolnicze – Roman Wiatrowski Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Jako pierwszy głos zabrał Waldemar Guba, który obszernie omówił wyzwania i cele ministerstwa rolnictwa na nadchodzący rok i kilku najbliższych lat.

„Pierwsza sprawa to to, co dzieje się na rynkach po trudnym roku z pandemią. Tu jednak zaszły dość duże zmiany i ujawniły się pewne silne tendencje, mam na myśli rynek zwierzęcy. Wiedzą Państwo, że jesteśmy dużym eksporterem drobiu, wołowiny, jesteśmy też eksporterem wieprzowiny.

W tej branży obserwujemy spadki cen i dużą niepewność na rynkach. Na rynku wieprzowiny doszło do głębokiego załamania po bardzo wysokich cenach na początku 2020 roku. Ten rok pokazał, jak mocno nasz rynek jest uzależniony od rynku europejskiego i globalnego” – podkreślał Waldemar Guba. Zwrócił uwagę również na to, że sytuacja, choć nerwowa, to wywołuje także pozytywne dyskusje co robić, aby się uodpornić, zwiększyć konkurencyjność gospodarstw w przyszłości.

Drugą kwestią, którą omawiał Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW, był finał prac nad przyszłą Perspektywą Finansową Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Poinformował zebranych, że na stronie ministerstwa został zamieszczony projekt Planu Strategicznego dla WPR na kolejną Perspektywę Finansową, która zaczyna się w 2023 roku. Obecnie obowiązuje okres przejściowy. „To jest ważne ustalenie, bo planowana jest strategiczna zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tutaj zaszła zmiana, jeśli chodzi o sposób programowania. Nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie funkcjonował w nowych ramach prawnych. Zmieni się sposób programowania. W ramach systemu płatności bezpośrednich pojawiły się nowe komponenty. Rolnicy, aby otrzymać wsparcie, muszą o nie zawnioskować. Mowa o Eko Programach. Część płatności bezpośrednich będzie wdrażana w trybie wnioskowania i zobowiązania corocznego do spełnienia pewnych wymogów” – tłumaczył Waldemar Guba.

„Trzecia rzecz to trwająca dyskusja nad znaczeniem dużych strategii w tym Od Pola do Stołu i Zielony Ład” – kontynuował. Podkreślał, że w dyskusji publicznej o tych strategiach pojawia się głównie wątek celów ilościowych – przykładowo ograniczenie użycia hormonów i pestycydów, ale to tak naprawdę całościowa zmiana łańcucha rynkowego. Próba dopasowania się sektora rolnego i spożywczego do założeń zeroemisyjności gospodarki unijnej do 2050 r. „Oczywiście rolnictwo nigdy nie będzie zeroemoisyjne, ale chodzi o to, żeby poprawić wskaźniki” – wyjaśniał.

W opinii Waldemara Guby nasze rolnictwo jeszcze jest mniej intensywne, więc są szanse na to, że można je uznać i prezentować jako zrównoważone, stricte według nowych zasad unijnych.

Do wystąpienia przedstawiciela ministerstwa odniósł się Roman Wiatrowski, sygnalizując konieczność stworzenia projektów dla dużych gospodarstw w kwestii ograniczenia używania w uprawie nawozów i pestycydów. Podniósł temat konieczność rozpoczęcia produkcji ciągników na energię elektryczną. „Należałoby wzmocnić produkcję i przeciwdziałać propagandzie, że założenie fotowoltaiki czy wiatraka spowoduje zwiększenie podatków” – zwracał uwagę Prezes ZPDiWR. „Co rząd planuje zrobić, żeby pomóc dużym gospodarstwom?” – pytał. Podkreślał niepewność w kwestii ich przyszłości i potrzebę poznania jakiejś perspektywy, tym bardziej że w okresie najbliższych 3 lat większości gospodarstw wielkoobszarowych kończą się dzierżawy

W odpowiedzi Waldemar Guba podkreślał, że w planach rządu nie ma mowy o likwidacji dużych gospodarstw. „Jeśli rozbudowujemy infrastrukturę i formy giełdowe, to są to działania dla dużych gospodarstw” – mówił. Absorbcja technologii jest naturalna w dużych gospodarstwach, a powiązane z nią tematy, takie jak zintegrowana ochrona, rolnictwo precyzyjne, nowe środki ochrony roślin, należy rozwijać i nieustannie nad nimi pracować.

W kwestii przyszłości dużych gospodarstw rolnych do odpowiedzi poczuł się wywołany również Wojciech Kędzia z KOWR-u. „Jeśli chodzi o politykę względem dużych dzierżawców, mogę zadeklarować, że podchodzimy do tematu z wielką pokorą i budujemy świadomość złożoności problemu. Będziemy starali się być płaszczyzną do dyskusji z ministerstwem, ze środowiskiem dużych dzierżawców. Muszą mieć Państwo perspektywę funkcjonowania. Będziemy się starać, aby to stanowisko było jak najszybciej znane” – zadeklarował.

Roman Wiatrowski poinformował zebranych o organizowanym w marcu przez ZPDiWR spotkania na szczeblu europejskim. Dyskusja o rolnictwie jest potrzebna. W Europie wiele się zmienia. Niepokojący jest fakt, że: „Anglicy odchodzą od ścisłych wytycznych europejskich, bo boją się o zaspokojenie własnego rynku. Dopuszczono nukleotydy do upraw buraka i rzepaku, dopuszczono pewne środki wzrostowe, które u nas i w Europie są nielegalne” – informował. Podkreślał, że obawia się powstania rolniczych grup nacisku, które w UE będą chciały zrobić to samo, ale wierzy, że w Polsce nasze zdrowie jest ważniejsze od potrzeby zapełnienia rynku, a polski rolnik jest lepiej wykształcony i bardziej świadomy potrzeby zrównoważonej uprawy, niż ma to miejsce w przypadku rolników brytyjskich czy z zachodu Europy. Odnosząc się do tej informacji, Waldemar Guba uspokajał i wyraził przekonanie, że decyzje w Wielkiej Brytanii, która jest już poza wspólnotą, przyniosą jedynie przyśpieszenie ochrony rynku unijnego przed produktami, które nie spełniają norm.

Końcowa część spotkania dotyczyła zmian w rolnictwie, które nieodwracalnie przyniósł COVID-19.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jolanta Sobecka mówiła o tym, że zmienność na rynku rolnym to fakt, do którego Agencja zdołała się dostosować i sprostać wyzwaniu terminowej obsługi wniosków i wypłaty środków.

Spotkanie online zakończyły podziękowania Romana Wiatrowskiego dla Wiesława Czarneckiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – za pomoc w przygotowywaniu zeszłorocznych edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630