Relacja z konferencji „Racjonalna gospodarka azotem w dobie zmian rynkowych”

Relacja z konferencji „Racjonalna gospodarka azotem w dobie zmian rynkowych”
19.04.2022
Aktualności

Konferencja „Racjonalna gospodarka azotem w dobie zmian rynkowych” odbyła się 12 kwietnia 2022 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy. Konferencję otworzyli Roman Wiatrowski (Prezes Zarządu ZPDiWR) i Sławomir Sarnowski (ASM Polska północna – centrum, Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o.).

Jako pierwszy głos zabrał Sebastian Drzewiecki z Corteva Agriscience, który zajmuje się agronomią na terenie północno-zachodniej Polski.  Mówił o wzroście cen nawozów azotowych oraz tych, w których skład wchodzi fosfor, potas i magnez, i wprowadzeniu ograniczeń w ich stosowaniu nie tylko ze względu na cenę, ale też ochronę środowiska  (presja Unii Europejskiej będzie coraz większa). Najbliższe dwa, trzy lata tej stabilizacji cen nie będzie – powiedział Sebastian Drzewiecki. W czasie prezentacji zebrani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi azotu i jego wpływu na glebę i uprawy w różnych warunkach. Przedstawił również produkt firmy Corteva, stabilizator azotu (Instinct), i jego działanie.

Następnie Marek Torchała (Account Manager Corteva) opowiedział o produkcie biologicznym Utrisha N, który zawiera bakterie wiążące azot z powietrza. Przedstawił też różne fungicydy i herbicydy.

Po prezentacjach rozpoczęła się debata na temat wzrostu cen nawozów mineralnych. Nawozy stanowią 10–20% kosztów produkcji rolnej w gospodarstwie w zależności od uprawy. Prognozy przewidują, że wyższy poziom cenowy będzie się utrzymywał przez kilka lat, też ze względu na wojnę w Ukrainie.

Na początku debaty przedstawiciele firmy Corteva odpowiadali na pytania dotyczące ich produktów – kanałów sprzedaży, poprawnego użytkowania i właściwości.

Sebastian Drzewiecki podkreślił jak zmieniła się sytuacja, gdzie jeszcze do ubiegłego roku tylko te bogatsze gospodarstwa decydowały się na badania glebowe. W tej chwili tylko bogaty może sobie pozwolić nie zrobić tych badań glebowych, więc te najbiedniejsze gospodarstwa jeżeli tego nie będą wykonywać, to one za chwilę będą miały największe problemy dlatego, że gospodarka w glebie tym, co mamy w tej chwili jest najważniejsza.

Będziemy musieli wprowadzić duże zmiany w gospodarce. Dotychczas na naszych terenach prowadziliśmy gospodarkę opartą o rzepak i pszenicę, w tej chwili coraz większe znacznie zaczyna mieć kukurydza. Ale myślę, że musimy wpleść w nasze portfolio z powrotem trochę roślin motylkowych, dać glebie odpocząć – zaznaczył Drzewiecki.

Padły głosy przypominające o tym, jak ważny jest płodozmian i jak bardzo nawozy azotowe zanieczyszczają środowisko. Wspomniano o potrzebie uwrażliwienia studentów wydziałów rolniczych na te zagadnienia.

Dyskutowano o odrzuceniu wniosku Polski o dopłaty do nawozów przez Komisję Europejską. Przytoczono słowa komisarza Janusz Wojciechowskiego, że Unia Europejska zgodzi się na dopłaty do nawozów, i nie tylko nawozów, ale Ministerstwo Rolnictwa musi złożyć prawidłowy wniosek o dotację – nie covidową, tylko wojenną.

Sebastian Drzewiecki podkreślił potrzebę szerszego spojrzenia na rolnictwo i wprowadzenia racjonalnej gospodarki.

Spotkanie zakończył Prezes Roman Wiatrowski.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630