Relacja z panelu dyskusyjnego i wykładowego: Nowoczesne technologie – ich znaczenie dla rolnictwa?

Relacja z panelu dyskusyjnego i wykładowego: Nowoczesne technologie – ich znaczenie dla rolnictwa?
01.12.2020
Aktualności

DroneTech World Meeting to największa w Polsce, cyklicznie odbywająca się impreza poświęcona dronom, systemom autonomicznym i bezzałogowym. DroneTech stwarza przestrzeń, w której podczas dyskusji panelowych pasjonaci, naukowcy i biznesmeni mogą dyskutować i zapoznawać się z nowinkami w świecie technologii. Jeden z tegoroczny paneli „Nowoczesne technologie i ich znaczenie dla rolnictwa” współorganizowany został przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

W panelu udział wzięli:

 • Łukasz Gapa, Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (moderator dyskusji)
 • Piotr Mazur, właściciel Agrotechnology
 • Michał Wyczałek-Jagiełło, Prezes Zarządu Sustainable Innovation Sp. z o.o., właściciel Geomatic
 • Tomasz Sasin, Główny Specjalista w Departamencie Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • Martyna Gatkowska, Główny Specjalista w Departamencie Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners’ Organization
 • dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR, ProGea Sky Sp. z o. o.
 • Damian Kacperek, prezes Instytutu Rolnictwa Precyzyjnego Sp. z o. o.

Rolnicy, szczególnie wielkoobszarowi, coraz chętniej z nich korzystają, opierając swoje decyzje biznesowe na pozyskanych z nich danych.

Bardzo ciekawe spojrzenie na zachęcanie rolników do korzystania z technologii przedstawił Damian Kacperek – Prezes Instytutu Rolnictwa Precyzyjnego. Podkreślił on, że dla rolnika nie jest istotna technologia, a konkretna wiedza, co, kiedy i jak ma zrobić, aby osiągnąć plon i zyski. Podkreślano, że wdrażanie rolnictwa precyzyjnego wymaga przede wszystkim podstawy prawnej i edukacji. Nie bez znaczenia dla właścicieli małych i średnich gospodarstw ma również marketing szeptany, który pozwala zobaczyć, że technologiczne rozwiązania – przeliczanie ilości nawozu, korzystanie z danych satelitarnych i monitorowanie upraw dronem jest i może być coraz bardziej opłacalne. Tym bardziej, że dotychczasowy system dopłat unijnych może przestać istnieć. A tymczasem dostęp do danych jest coraz łatwiejszy i tanieje, co podkreślał mgr Tomasz Sasin z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że drony skutecznie pomagają uzupełniać dane satelitarne i szybko pokryć obserwacją teren całego kraju. W skali pojedynczych gospodarstw lub niewielkich obszarowo regionów oferują lepszą rozdzielczość i tym samym jakość monitoringu oraz samych danych w porównaniu do satelity.

W życie nieustannie wchodzą nowe rozwiązania, które są i będą w stanie dostarczać coraz więcej danych pochodzących z obserwacji nawet kilkanaście razy dziennie. To w sposób oczywisty przełoży się na ilość danych, ale też poszerzy wachlarz możliwości ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym. Przykładem ogromnego postępu są tutaj drony HAMAV latające w stratosferze. Drony są i będą niezbędne do weryfikacji danych satelitarnych, nawet jeśli z satelit będzie można niebawem obserwować obszar o wielkości kilkudziesięciu centymetrów. To wszystko jest olbrzymią szansą dla rozwoju proekologicznego rolnictwa precyzyjnego.

Prócz debat można było wysłuchać prelekcji.

Szczególne miejsce w tegorocznych prelekcjach zajmowało również rolnictwo precyzyjne. Mgr Martyna Gatkowska i mgr Tomasz Sasin z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o działaniach KOWR przedstawili zarówno te już wdrożone, jak i planowane systemy w zakresie m.in. teledetekcji satelitarnej.

Mgr Martyna Gatkowska przedstawiła informacje dotyczące nowego narzędzia, a dokładnie geoserwisu Susza 2020, z którego od początku jego działania, tj. 17 sierpnia br., oprócz agencji rządowych skorzystało 2366 indywidualnych użytkowników. Efektywnie zastąpił on prace wykonywaną do tej pory przez Komisje Rolnicze w terenie.

Geoserwis pozwala na wyszukanie żądanego obszaru z dokładnością do poziomu działki rolnej, a także umożliwia przeglądanie map pod kątem warunków wzrostu upraw przez cały okres wegetacji i ewentualnego stopnia zmniejszenia plonów. Dziś w ten sposób możliwe jest monitorowanie upraw zbóż jarych, ozimych, rzepaku, kukurydzy czy roślin okopowych. Monitorowanie suszy rolniczej wykonuje się przez zaciągnięcie wcześniejszych danych satelitarnych i obserwacje obszarów drogą satelitarną w chwili obecnej. Susza 2020 generuje również automatyczne raportowanie. Stworzono więc narzędzie, które udostępnia w jednym miejscu wszystkie najważniejsze dane. Pozyskiwano je od dawna, ale były one rozproszone, co utrudniało lub wręcz uniemożliwiało ich właściwe wykorzystanie.

Mgr Tomasz Sasin na zakończenie prezentacji zaanonsował plany stworzenia Satelitarnego Systemu Monitorowania Upraw Rolnych. Jego celem ma być badanie przebiegu wegetacji i szacowanie plonów, a także określenie wielkości strat, co przyniesie poprawę gospodarowania użytkami rolnymi.

Dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR wraz ze współpracownikami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dr. inż. Pawłem Hawryło i Jakubem Miszczyszynem – przygotował prezentację „Precyzyjne środowisko, a BSP. Fakty i mity”.

Na początku swojego wystąpienia Piotr Wężyk rozprawił się z kilkoma mitami dotyczącymi możliwości użycia dronów. Drony na pewno nie są już tylko zabawkami, zwłaszcza te z hiperspektralną czy geotermalną kamerą, latają coraz dłużej – samoloty bezzałogowe nawet do kilku godzin. Dzięki temu BSP doskonale sprawdzają się w monitorowaniu czy przy wykonywaniu inwentaryzacji. Tym zadaniom oczywiście towarzyszyć musi odpowiednie oprogramowanie i doświadczeni operatorzy tych urządzeń.

Drony są coraz szerzej wykorzystywane przez leśników do monitorowania terenów leśnych, nie tylko pod kątem monitorowania pożarów, lecz także stanu drzewostanu, rozprzestrzeniania gatunków pasożytniczych, takich jak jemioła, czy inwentaryzacji sytuacji po wystąpieniu klęsk żywiołowych. Przykładem są Bory Tucholskie po przejściu huraganu.

Kolejnym zadaniem wyznaczonym dla BSP jest monitorowanie obszarów „Natura 2000” i pomoc przy analizowaniu zagrożeń dla nich. Kartowanie siedlisk czy wytopów. Liczenie populacji zwierząt. Wszystko to wykonuje się za pomocą kamer spektralnych. Oczywiście zieleń można w ten sposób monitorować również w mieście.

Prelegentem przedstawiającym zagadnienie użycia dronów w procesie decyzyjnym dotyczącym nawożenia azotowego roślin uprawnych był również mgr inż. Piotr Mazur z Politechniki Koszalińskiej i jednocześnie przedstawiciel firmy Agrotechnology, która zajmuje się m.in. zarządzaniem danymi i monitorowaniem upraw, a przede wszystkim skanowaniem gleby i szacowaniem jej zasobności.

Foto: dronetech-poland.com

 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630