Relacja z spotkania branżowego Nauka – Biznes

Relacja z spotkania branżowego Nauka – Biznes
13.12.2020
Aktualności

10 grudnia 2020 odbyło się spotkanie branżowe Nauka – Biznes w ramach projektu Inkubator Innowacyjności UMK_4.0. Uczestniczyli w nim przedstawiciele branży rolniczej i środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii dla rolnictwa. Z ramienia Zarządu ZPDiWR obecny był Łukasz Gapa. W zdalnym spotkaniu byli obecni również członkowie związku:

 • Wojciech Lorenc, Prezes Zarządu Agro Manager Sp. z o.o.;
 • Leszek Chmielnicki, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Nasiennego ROLNAS Sp. z o.o.;
 • dr hab. Aleksandra Burkowska-But, prof. UMK, Bacto-Tech Sp. z o.o.

Część merytoryczną otworzyły trzy prelegentki:

 • dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK, Katedra Genetyki, Instytut Biologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych – zaprezentowała ona ciekawe badania m.in. nad bionawozem podnoszącym plonowanie rzepaku, a także biopreparatów przyśpieszającym rozkład tworzyw sztucznych, które jednocześnie mogą stymulować wzrost roślin oraz chronić je przed patogenami;
 • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz – zaprezentowała projekt dotyczący nowego biopreparatu mykoryzowego przeznaczonego do zwalczania chorób wirusowych ziemniaków;
 • dr Agnieszka Pawełek, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii – przedstawiła pomysł wykorzystania pola magnetycznego do poprawy jakości materiału siewnego.

Po tych interesujących, ale stricte naukowych prelekcjach głos zabrał Aleksander Bomberski –krajowy broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego. Jego celem było przedstawienie założeń Europejskiego Funduszu Rolnego, a w szczególności Działania „Współpraca”.

Działanie „Współpraca” dysponuje narzędziami, które mają zachęcać zarówno środowisko naukowe, NGO, przedsiębiorców, jak i samych rolników do angażowania się w szeroko pojęte innowacje. Obecnie podzielono je na dwa poddziałania:

 • 16.1 działania badawczo-rozwojowe o budżecie nawet 5 milionów złotych na projekt;
 • 16.4 krótkie łańcuchy dostaw.

Na to ostatnie poddziałanie nabór ruszy już w najbliższych miesiącach (przełom stycznia i lutego 2021 roku). Pomoc ma charakter dotacji w formie ryczałtu 100%. W ramach tego wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności, a konsumentem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie, i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Najprościej mówiąc, nawet ponad 300 tysięcy złotych można będzie otrzymać na stworzenie zorganizowanego systemu szybkiej sprzedaży produktów rolnych i rolno-spożywczych w formie przyzagrodowej lub internetowej.

Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją. Doskonałym podsumowaniem dla niej niech będzie wypowiedź Leszka Chmielnickiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Nasiennego ROLNAS Sp. z o.o.: Interesują nas metody biologiczne z uwagi na to, że coraz większe zapotrzebowanie płynie i z Polski, i z Europy na materiał siewny roślin dla uprawy ekologicznej. To jest również przyszłością i chodzi o to, żeby maksymalnie wykorzystać metody biologiczne (…). Interesują mnie jako firmę metody do stymulacji produkcji, jak również do zwalczania patogenów.

Istotne jest również to, aby każdy projekt kończył się analizą ekonomiczną i by rolnik wiedział, kiedy może oczekiwać zwrotu z inwestycji w innowacyjność, co szczególnie podkreślała Aleksandra Burkowska-But.

Aleksander Bomberski wspomniał również o kilku już przeprowadzanych innowacjach w branży drobiarskiej, skanowania pól uprawnych dronami czy stworzeniu odpornej na szkodniki odmiany ziemniaków „Gardena”. 

 

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630