Spotkanie dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w woj. kujawsko-pomorskim

Spotkanie dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w woj. kujawsko-pomorskim
07.05.2021
Aktualności

W dniu 29 kwietnia 2021 odbyło się pierwsze z serii szkoleń dla samorządowców w ramach cyklu Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem – REGIOGMINA. 

Instytucji otoczenia biznesu jest wiele, ale wybrano te, które są najbardziej aktywne we wspieraniu przedsiębiorczości, i podzielono je na 3 grupy:

  • spółki województwa,
  • instytucje wspierające biznes, takie jak ZPDiWR, którego przedstawiciele również byli obecni podczas szkolenia,
  • krajowe instytucje otoczenia biznesu.

Instytucje te to szeroko rozumiane podmioty wspierające przedsiębiorczość i oferujące wsparcie materialne, techniczne, know-how, np. agencje rozwoju, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, ośrodki innowacji i in.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ma już 25 lat. W ramach niej funkcjonuje również Toruński Park Technologiczny. Agencja realizuje 3 duże projekty szkoleniowe m.in. dla MŚP oraz osób defaworyzowanych na rynku pracy. Prowadzone są także projekty dotacyjne i współpraca w ramach networkingu międzynarodowego.

IoT North Hub, którego koordynatorem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, znalazł się w gronie krajowych kandydatów, którzy ubiegać się będą o status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH). Hub daje kompleksowe wsparcie na polu cyfryzacji i innowacji, oferuje także gotowe rozwiązania do natychmiastowego wdrożenia, np. Bussines Model Kansas. IoT North Hub współpracuje m.in. z Neuca i Exonem.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju jest spółką samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i ma wspierać MŚP poprzez wprowadzenie na rynek zwrotnych instrumentów finansowych, takich jak np. pożyczka płynnościowa anty-COVID-19, pożyczka obrotowa, pożyczka inwestycyjna. Wszystkie te instrumenty udzielane są na bardzo korzystnych warunkach.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy to kolejna instytucja oferująca wsparcie poprzez zaawansowane instrumenty finansowe. Zaoferował już wsparcie w kwocie ponad 500 mln złotych, a także prowadzi 2 inkubatory przedsiębiorczości oraz pomaga w uzyskaniu grantów i dotacji. W ofercie Funduszu Pożyczkowego znajdują się przystępne mikropożyczki, pożyczki inwestycyjne z premią za regularną spłatę czy pożyczka na odnawialne źródła energii. Podobną działalność prowadzi Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych od przeszło 18 lat udziela poręczeń kredytów, pożyczek i leasingu. Ciekawym produktem jest również poręczenie właściwego wykonania umowy – przydatnym szczególnie w przetargach. Poręczenie jest udzielane zgodnie z prawem cywilnym, jeśli przedsiębiorca nie może lub nie chce zabezpieczać instrumentów własnym majątkiem. Maksymalne poręczenie może wynieść 500 tysięcy na okres najwyżej 10 lat.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji została zaprezentowana przez panią Justynę Śmigielską. Podobnie jak poprzednie instytucje agencja jest spółką samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Jak sama nazwa wskazuje, jej celem jest wspieranie wdrażania innowacji i tworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju przedsiębiorczości. Agencja oferuje m.in. fundusz badawczy oraz voucher badawczy, czyli pomoc w zakupie prac badawczo-rozwojowych.

Bydgoski Klaster Przemysłowy był reprezentowany i przedstawiony przez pana Piotra Wojciechowskiego. Organizacja powstała w 2006 roku. W odróżnieniu od prezentowanych wcześniej jest niezależna od Urzędu Marszałkowskiego i skupia firmy zajmujące się tworzywami sztucznymi i ich przetwórstwem. Posiada status krajowego klastra kluczowego. Branża ta wpisuje się w tzw. inteligentną specjalizację zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Klaster oferuje możliwość współpracy branżowej tam, gdzie jest to niezbędne, np. w ramach grup zakupowych. Kolejne obszary to działalność edukacyjna, internacjonalizacja i aktywność badawczo-rozwojowa. Projekty przemysł 4.0, cyfryzacja, a także prace nad własnym produktem klastrowym.

Po przerwie pani Marta Olszewska, Dyrektor Biura w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Toruniu, przedstawiła najaktywniejsze Instytucje Otoczenia Biznesu w regionie. Są nimi m.in. Włocławskie Centrum Biznesu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ZPDiWR, Naczelna Organizacja Techniczna FSNT i in.

Pomorka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje promocje terenów inwestycyjnych. A przede wszystkim pomoc w zmianie procesów produkcyjnych i w zwiększeniu zdolności produkcyjnych, wsparcie w pokryciu kosztów pracy przez 2 lata i to nie tylko dla nowych firm. Współdziałać z nią mogą także firmy już istniejące.

Centrum Wsparcia Biznesu Toruń Direct wspiera wszechstronnie procesy inwestycyjne i oferuje opiekę poinwestycyjną. Dostarcza informacji ekonomicznych, prawnych, pomaga pozyskiwać dotacje. Program Krok po kroku jest z kolei skierowany do tych, którzy dopiero chcą otworzyć własny biznes.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi szkolenia: Akcja Akceleracja, Akcja „Jest Praca”. Prowadzi internetową bazę ofert inwestycyjnych.

Włocławskie Centrum Biznesu przerodziło się z inkubatora przedsiębiorczości. Ułatwia najem pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynowych. Oferuje nowoczesne sale wykładowe i konferencyjne. Prowadzi szkolenia i doradztwo finansowe.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu zrzesza przedsiębiorców dokładnie 250 firm, animuje działania klastrowe i networkingowe, szkoli, organizuje konferencje i doradza. Przykładowo prowadzi punkt kontaktowy ws. pozyskiwania dofinansowania i dotacji. Usługi doradcze umożliwiające audyt, diagnozę stanu firmy i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Izba stworzyła grupę zakupową, a w niej telefonię komórkową, tańsze paliwo, abonamenty zdrowotne, co obniża koszty prowadzenia działalności.

Intelligence Center Lab to kolejny projekt Izby, który nie jest zwykłym budynkiem biurowym. Jego celem będzie testowanie rozwiązań, tak aby użytkowanie biur i urządzeń było bardziej optymalne i po prostu tańsze.

Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw mocno wspiera firmy w pozyskiwaniu tarcz antykryzysowych, prowadzi dialog społeczny, organizuje konferencję „Biznes Trendy” i pomaga łączyć ze sobą kontrahentów. Wdrożono już 35 projektów wspierających przedsiębiorców.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy ma za sobą 60-letnią historię. Realizuje projekty „Wsparcie w starcie” i „Nowy Start” oraz „Szansa na lepszy start2”. W ofercie znajdują się również projekty innowacyjne, np. Reactive 50+. Kolejna inicjatywa PTE to diagnoza możliwości pozyskania funduszy.

Lokalne Grupy Działania to podmioty również wspierające przedsiębiorczość. Należą do nich organizacje samorządowe i pozarządowe tzw. NGO. Ich budżety pozwalają na wsparcie grantowe rozwoju zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawiła pani Wioleta Szynalska. ODR organizuje obecnie szkolenia online, konkursy, wystawy, w tym m.in. konkurs „Sposób na Sukces” przeznaczony dla gmin, które zrealizowały na swoim terenie jakieś ciekawe przedsięwzięcie. Flagową cykliczną imprezą organizacji są „Dni Pola”, które w tym roku odbędą się pod koniec czerwca. Ośrodek otworzył również Centrum Transferu Innowacji.

ZPDiWR reprezentował i prezentował Łukasz Gapa. Związek od 27 lat jest wiodącą organizacją z branży rolno-spożywczej. Jako jedyna polska organizacja jest członkiem European Landowners’ Organisation. Wspiera towarowe gospodarstwa rolne w zapewnieniu najlepszych warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Celem związku jest również zapewnienie stabilności gospodarowania dzierżawców. Związek prowadzi szkolenia, seminaria, śniadania branżowe, pomaga w nawiązaniu współpracy i daje dostęp do badań i analiz.

Po przerwie w ostatniej części szkolenia pani Sylwia Zygmont, menadżer sekcji współpracy zagranicznej TARR SA, przedstawiła uczestnikom instytucje, które wspierają polski biznes na szczeblu krajowym. Należą do nich PARP, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i inne.

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630