Rozmowy o rolnictwie. Piąte spotkanie z cyklu „Obiad z pracodawcami rolnymi”

Rozmowy o rolnictwie. Piąte spotkanie z cyklu „Obiad z pracodawcami rolnymi”
21.12.2021
Aktualności

Z inicjatywy Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 15 grudnia 2021 r. w Kobylnikach odbyło się piąte spotkanie z cyklu „Obiad z pracodawcami rolnymi”. Zebranie otworzył Prezes Zarządu ZPDiWR Roman Wiatrowski.

W spotkaniu wzięli udział: Roman Wiatrowski – Prezes Zarządu, Benedykt Ślęzak – Wiceprezes Zarządu, Leszek Dereziński – Członek Zarządu, Silvana Oczkowska – Członek Zarządu, Antoni Parszuta – Członek Zarządu, Grzegorz Smytry – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy; Jolanta Sobecka – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojciech Kędzia – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski – w zastępstwie Paweł Skonieczek Zastępca Dyrektora  Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Jako pierwszy głos zabrał Ryszard Kamiński (Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie). Poruszył on m.in. zagadnienie rosnących kosztów środków produkcji. Zaznaczył, że wzrost cen na rynkach światowych wpływa także na sytuację w Polsce. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, ODR w Minikowie rozpoczął współpracę z niemieckim partnerem GIZ (Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej). Projekt „Renaldo” zakłada tworzenie tzw. wspólnot energetycznych na obszarach wiejskich w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim. „W kujawsko-pomorskim, my, ODR Minikowo, jesteśmy liderem. Przymierzamy się do tworzenia spółdzielni energetycznych w kilku gminach” – mówił dyrektor Ryszard Kamiński. 

Zaproponowano zorganizowanie w styczniu spotkania z ekspertami od bilansu energetycznego, żeby sprawdzić, czy takie spółdzielnie, które powstają na Zachodzie, miałyby w Polsce rację bytu.

Kolejnym tematem była grupa sprzedażowa rolników typu „wiejska skrzynka” –  jest to internetowa platforma sprzedażowa z produktami rolnymi. „W tym roku, we wrześniu, dziewięćdziesiąt siedem innych grup w Polsce zostało wybranych do dofinansowania. Moim zdaniem w każdej gminie powinna być taka grupa, która będzie próbować rywalizować z handlem masowym” – podkreślił Ryszard Kamiński.

Padł również pomysł by, biorąc przykład z Hiszpanii, utworzyć rady wodne tzw. trybunały, które tam funkcjonują od wieków. „Warto zacząć terytorialnie, lokalnie dyskutować o problemach dotyczących niedoboru wody” – mówił dyrektor Kamiński. „Podjęliśmy to wyzwanie i, razem z Wodami Polskimi i innymi ośrodkami, tworzymy powiatowe partnerstwo na rzecz wody, angażujemy spółki wodne i próbujemy lobbować, żeby je ustawowo wzmocnić”. Kolejne powiaty województwa kujawsko-pomorskiego dołączają do tej inicjatywy. Roman Wiatrowski (Prezes Zarządu ZPDiWR) wspomniał z kolei o braku współpracy między Wodami Polskimi a urzędami powiatowymi, co skutkowało tym, że w niektórych miejscowościach pozwalano na zabudowę na obszarach, które dużym wysiłkiem i kosztem zostały przygotowane do nawadniania. „Spółki wodne są bardzo dobre – pod warunkiem, że wszyscy są zgodni” – zaznaczył Roman Wiatrowski.

Prezes Zarządu ZPDiWR nawiązał też do wcześniejszej wypowiedzi Ryszarda Kamińskiego o rosnących kosztach: „Musimy pamiętać o drobnych rolnikach, których nie będzie stać na kupno paliwa czy nawozów przy postępującym wzroście cen. Trzeba myśleć o ludziach, których pozostawia się na wsi, a ich możliwości finansowe są bardzo małe”.

Padły pytania Silvany Oczkowskiej (Członek Zarządu), skąd pozyskano środki na spółdzielnie energetyczne i czy te inwestycje będą kontynuowane w przyszłości. Ryszard Kamiński odpowiedział, że niemieccy partnerzy otrzymali dofinansowanie z Brukseli (Europejska Inicjatywa Klimatyczna). Wyjaśniał dalej: „Niemcy, którzy intensywnie współpracowali już z województwem podlaskim, zaproponowali dołączenie kujawsko-pomorskiemu, żebyśmy mogli sprawdzać te rozwiązania. W tym czasie w Polsce powstała ustawa o spółdzielniach energetycznych. To jest dobry moment, żeby testować”. Partnerami tych działań są też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury. Roman Wiatrowski nadmienił jeszcze: „W Polsce muszą się zmienić przepisy. Chodzi o zabezpieczenie inwestycji, ewentualnych braków możliwości spłaty”. Ryszard Kamiński dodał: „Próbujemy rozmawiać z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwem Klimatu i Środowiska o systemowych rozwiązaniach dla Polski”.

„Wiemy, że Covid-19 rozchwiał w pewnym sensie gospodarkę światową. Idą za tym ceny i koszty. Z drugiej strony mamy Zielony Ład, który wprowadza dodatkowe elementy kosztów nie tylko na wieś. Z tyłu gdzieś mamy zakodowaną niechęć do organizowania się w grupy, bo już to przeżywaliśmy. Czy to wszystko wprowadzać w jednym czasie? Czy to pomoże rolnikom, czy to będzie tzw. postępowy hamulec?” – zapytał Leszek Dereziński (Członek Zarządu ). Wojciech Kędzia (Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy ) zaznaczył, że sam zastanawia się, czy nasz komisarz się nie zapędził, lobbując za Zielonym Ładem i popierając te działania. Przypomniał także o wprowadzaniu pewnych ograniczeń dla tych, którzy produkują żywność według innych standardów, etycznych czy ekologicznych. „Konsument niestety jest przyzwyczajony, że dostarczamy mu tańszą żywność i kieruje się raczej ceną niż standardami produkcji” – mówił Wojciech Kędzia.

Rozwinęła się dyskusja na temat Zielonego Ładu i realizacji planu dostarczania żywności ekologicznej. Padły gorzkie słowa na temat Komisji Europejskiej, w której zasiadają ludzie, którzy nie do końca wiedzą, jak wygląda rzeczywistość. Silvana Oczkowska (Członek Zarządu ) wspomniała o konsekwencjach dla tych, którzy są odpowiedzialni za ponad połowę emisję dwutlenku węgla do atmosfery (Chiny i USA). Powiedziano parę słów o panującej narracji, że rolnictwo szkodzi środowisku.

Jolanta Sobecka  (Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) mówiła o wypłacie płatności bezpośrednich: „W naszym województwie mamy wydane połowę decyzji ostatecznych dotyczących płatności bezpośrednich. W tym roku wnioski złożyło blisko tysiąc rolników mniej niż w ubiegłym roku i dwa tysiące mniej niż dwa lata temu. Podejrzewamy, że gospodarstwa się łączą”. Zarówno Jolanta Sobecka, jak i reszta uczestników wyrazili niepewność co do przyszłości i planów na kolejne lata. Dyskusja przeszła na temat ekoschematów i dopłat. Pojawiły się pytania dotyczące pracy i możliwości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. „Zabiegamy o interesy rolników i nie zawsze nam się udaje osiągnąć oczekiwane efekty. Jednak wielokrotnie w pojedynczych sprawach udaje nam się ratować sytuację rolników” – podkreślała Jolanta Sobecka.

Następnie głos zabrał Grzegorz Smytry (Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy). Wspomniał o zasadach, na jakich działają Wody Polskie, i w jaki sposób wpływa to na m.in. sytuację ze znalezieniem partnerów. Zapoznał też uczestników z zasięgiem działań przedsiębiorstwa. Grzegorz Smytry zademonstrował potem m.in. średnie roczne opady, miejsca w województwie, gdzie występują niedobory wody, i ile wody z odnawialnych zasobów przypada na mieszkańca kraju. „W Polsce przypada 1600 m³ na jedną osobę, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to średnio 4500 m³. Trzeba zatrzymywać wodę w każdy możliwy sposób” – przestrzegał Grzegorz Smytry. Dyrektor przestawił także zadania, które stoją przed przedsiębiorstwem, i pomysły, jak może wyglądać partnerstwo z gminami. „Musimy dbać o to, co mamy pod powierzchnią. Szanujmy tę wodę, bo następne pokolenia będą mieć problem” – podsumował swoje wystąpienie Grzegorz Smytry.

Następnie Roman Wiatrowski (Prezes Zarządu ZPDiWR) zapewnił Pawła Skonieczka (Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa) o gotowości uczestniczenia w dyskusji na wyższych szczeblach. Po krótkiej dyskusji Roman Wiatrowski zakończył spotkanie.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630