O racjonalnym gospodarowaniu wodą w gospodarstwie rolnym na Śniadaniu biznesowym z pracodawcami

O racjonalnym gospodarowaniu wodą w gospodarstwie rolnym na Śniadaniu biznesowym z pracodawcami
25.06.2019
Aktualności

W dniu 25 czerwca 2019 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy odbyło się Śniadanie biznesowe z pracodawcami na temat gospodarowania wodą w gospodarstwie rolnym. W ramach spotkania eksperci przedstawili, jak zmiany klimatyczne wpływają deficyt wody w glebie.

Uczestnicy dowiedzieli się, że w naszej strefie klimatycznej potrzeby wodne roślin są zaspokajane głównie wodami opadowymi gromadzonymi w glebie. Jednocześnie cechą charakterystyczną klimatu Polski jest nierównomierny rozkład opadów atmosferycznych i w konsekwencji występowanie okresów nadmiernego i niedostatecznego u wilgotnienia, co często powoduje duże straty w rolnictwie. Dlatego w konkretnych sezonach wegetacji lub ich częściach zaobserwować możemy występujące braki opadów tzw. okresy posuszne (susze atmosferyczne).

W celu ograniczenia tych strat i zapewnienia względnie równomiernego plonu budowane są systemy melioracyjne. W urządzenia melioracyjne wyposażonych jest 270 mln ha gruntów rolnych, tj. około 18% powierzchni przeznaczonej pod uprawę.

W jaki sposób możemy zapewnić dalszą produkcję żywności, nie narażając jednocześnie środowiska naturalnego na niedobór wody słodkiej? Zmiany klimatu generują wahania temperatury i opadów, zmuszając rolników do ponownego przemyślenia strategii uprawy i hodowli zwierząt w warunkach okresowych niedoborów wody. Pierwszym krokiem, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych na rolnictwo z powodu niedoboru wody, jest zidentyfikowanie zagrożeń, a następnie wybór środków zaradczych na poziomie gospodarstwa.

Prowadzenie spotkania:

 • Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Prelegenci: 

 • Wykorzystanie My Data Plant do monitoringu biomasy i sytuacji na polach – Jakub Brzoski i Krzysztof Karpiński, Kleffmann & Partner Sp. z o.o.
 • Problem wody w rolnictwie – wybór środków zaradczych na poziomie gospodarstwa – dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. nadzw. UTP, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Oferta dla klientów sektora rolnego w Credit Agricole Bank Polska S.A. – Justyna Mróz, Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Niedobór i nadmiar wody na polach uprawnych – mgr inż. Krzysztof Łuszczyk, Łukomet
 • Zarządzanie nawadnianiem – monitoring wilgotności gleby za pomocą GPS – Marek Wilanowski, Metos Polska Sp. z o.o.

Przypominamy, że sponsorami wydarzenia byli:

 • Credit Agricole Bank Polska S.A. 
 • Kleffmann & Partner Sp. z o.o.
Galeria
Do pobrania
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630