Spotkanie członków Zarządu ZPDiWR z Senatorem RP Ryszardem Boberem

Spotkanie członków Zarządu ZPDiWR  z Senatorem RP Ryszardem Boberem
12.05.2022
Aktualności

Zebranie rozpoczął Roman Wiatrowski (prezes Zarządu ZPDiWR) od przywitań i przekazania głosu Tomaszowi Pietraszakowi (p.o. dyrektorowi Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego). Na początku dyrektor Pietraszak przedstawił, na jakiej zasadzie działa Regionalne Obserwatorium Gospodarcze i jaką pełni rolę (rozpoznanie potrzeb, problemów i oczekiwań środowiska gospodarczego, prowadzenie analiz i formułowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju regionu). Tomasz Pietraszak poinformował zebranych, że jednym z zadań ROG jest również powołanie Rady Gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ma to być ciało doradcze przy marszałku województwa, a w jej skład mieliby wejść przedstawiciele wszystkich środowisk gospodarczych.

Leszek Dereziński (członek Zarządu) zapytał o instrumenty finansowe i oprocentowanie pożyczek. Tomasz Pietraszak powiedział, że zgodnie z perspektywami Unii Europejskiej instytucje będą udzielać raczej pożyczek i nie zajmować się już dotacjami. Aleksander Szymański (członek Zarządu) zaznaczył, że korzystanie z takich instrumentów jest zazwyczaj niezwykle skomplikowane. Silvana Oczkowska (członek Zarządu) zauważyła, że należałoby rozszerzyć zakres beneficjentów, którzy mogliby korzystać ze wspomnianych pożyczek.

ROG powinno kreować pewne rozwiązania, a przedstawiciele ROG, obecni na podobnych spotkaniach, powinni wysłuchać zebranych i przedstawić wnioski odpowiednim osobom, mówiła Silvana Oczkowska. Tomasz Pietraszak zapewnił, że jest otwarty na sugestie i uwagi krytyczne. Podkreślił, że „w Radzie ma być około 30 osób i większość mają mieć przedstawiciele biznesu, instytucji otoczenia biznesu, pracodawców, przedsiębiorców, dużych i małych firm”. Silvana Oczkowska zaznaczyła, że rolnicy, jeśli byliby obecni w Radzie, mieliby wpływ na to, jakie informacje i problemy są przedstawiane marszałkowi, a to z kolei oddziaływałoby np. na programy, które pozwolą spożytkować fundusze. „Ważne, żebyśmy w tym ciele byli. Ważne, żebyśmy mówili o tym i domagali się, żeby problemy, które pan dyrektor będzie przedstawiał na posiedzeniu sejmiku czy zarządu, dotyczyły też naszego środowiska” – podkreśliła.

Następnie zabrał głos Roman Wiatrowski, który oświadczył, że tendencja w województwie jest taka, żeby wydawać pieniądze na szkolenia, które nie zawsze coś wnoszą. Mówił, że województwo nie ma projektu rozwoju, firmy nie mają przygotowanych programów do realizacji. „Trzeba wspierać takie rzeczy, które pomagają. W całym kryzysie energetycznym jest w tej chwili problem taki, że ani fotowoltaika nie jest stosowana, ani wiatraki, wszystko jest blokowane. A jest prosty, stary pomysł, który staramy się wszyscy promować: zamiana energii wiatrowej, elektrycznej na wodną. Ale żeby to zrobić, potrzeba miliarda, albo i dwóch, złotych. Nikt tego nie chce finansować” – wyjaśnił prezes Wiatrowski.

Spotkanie z dyrektorem Tomaszem Pietraszakiem zakończono życzeniami odwagi i cierpliwości i zapewniano go, że ZPDiWR jest już w różnych zespołach doradczych wspierających marszałka.

W posiedzeniu Zarządu wziął również udział senator RP Ryszard Bober. Zebrani rozpoczęli dyskusję od tematu nowelizacji ustawy, która była zapowiedziana już w styczniu i dotyczyła „poluzowania” obrotu ziemią. Senator dodał parę słów o potrzebie ustabilizowania dzierżawy dziedzicznej. „Na razie w tym obszarze nic się nie dzieje, to umarło śmiercią naturalną. Idzie bardziej w kierunku wspierania gospodarstw socjalnych niż produkcyjnych” – podsumował ten temat senator Bober.

„Musimy się liczyć z tym, że do Polski z Ukrainy będzie przekierowana duża sieć dystrybucji zboża i produktów roślinnych w kierunku naszych portów” – skomentował senator wojnę w Ukrainie.

Dyskutowano także o przepisach i urzędnikach oraz możliwości wdrożenia w szkołach programów szkoleniowych (np. wyjazdu do gospodarstwa pokazowego). Padły słowa krytyki pod adresem Zielonego Ładu i komisarza Wojciechowskiego, a także mediów, które nie przedstawiają głosów i opinii niezgadzających się z Zielonym Ładem. Senator Bober powiedział, że jeśli w Polsce przekroczymy barierę 50% wydatków z domowego budżetu na żywność, to wtedy dopiero pojawią się rzeczowe dyskusje na temat żywności. „Takiej wiedzy nie mam. Trzy razy złożyłem wniosek o posiedzenie utajnione senackiej komisji rolnictwa, żeby Minister Aktywów Państwowych i Minister Rolnictwa poinformowali nas, jako senatorów, jakie są zasoby strategiczne zboża i jak to wygląda z drugiej strony” – odpowiedział senator na pytanie Silvany Oczkowskiej o nawozy i zasoby oleju napędowego. Aleksander Szymański zapytał, czy rząd ma pomysł na dalsze finansowanie Ukraińców. Ryszard Bober wspomniał o długu i braku inwestycji w kraju, i o tym, że oficjalny budżet ma 38 mld zł deficytu.

Senatorowi została wręczona opinia Zarządu ZPDiWR w sprawie przedłużania umów dzierżaw.

Na posiedzeniu Zarządu zostały też omówione najważniejsze proponowane zmiany przez MRiRW w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dyskutowano też o odpowiedzi KOWR-u na złożoną przez Zarząd Związku opinię pracodawców, właścicieli i dzierżawców w sprawie polityki przyjętej wobec rolników gospodarujących na gruntach rolnych Skarbu Państwa.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630