Spotkanie pracodawców rolnych z instytucjami działającymi na rzecz sektora rolno-spożywczego

Spotkanie pracodawców rolnych z instytucjami działającymi na rzecz sektora rolno-spożywczego
14.05.2021
Aktualności

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w dniu 12 maja br. zorganizował kolejne z cyklu spotkań (zwanych nieoficjalnie obiadami), który ma na celu zacieśnianie współpracy ZPDiWR z instytucjami działającymi na rzecz sektora rolno-spożywczego. Gości powitał Prezes Zarządu ZPDiWR Roman Wiatrowski.

Jako pierwsza głos zabrała Joanna Trybus, zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sytuacja na rynkach zbóż i mięsa stabilizuje się. Po trudnym 2020 roku ceny ponownie rosną, choć niestety rosną też koszty zakupu środków produkcji, takich jak chociażby pasze. Na rynku zbóż w ubiegłym roku zanotowano historycznie wysokie zbiory. Ich wolumen sięgnął 33 mln ton. Wzrost o przeszło 50% zanotowano też w eksporcie zbóż. Joanna Trybus zwróciła uwagę na trudną sytuację rynków producentów mięsa, którzy borykają się nie tylko ze skutkami pandemii, lecz także z presją, jaką niosą ze sobą choroby zwierząt i brak rynku brytyjskiego na skutek Brexitu.

Następnie głos zabrał Wojciech Kędzia, zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Swoje wystąpienie poświęcił krótkiemu omówieniu sytuacji związanej z kryzysem, który dotyczy kwestii przedłużania dzierżaw dla dużych gospodarstw towarowych. Problem jest na tym etapie przez nas cały czas monitorowany i analizowany – stwierdził Wojciech Kędzia. – Tam, gdzie są realizowane duże nakłady, będziemy dysponowali dłuższe umowy. (…) Dla prawdziwych rolników, którzy inwestują i dbają o żyzność ziemi – powiedział.

Ryszard Zarudzki, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w nieco emocjonalnym wystąpieniu wynikającym z chęci podkreślenia aktywnego działania ODR zapraszał m.in. na majową konferencję Eurorzepak oraz serię wydarzeń zaplanowanych w ramach tegorocznych Krajowych Dni Pola. W kilku słowach zaprezentował również prace nad projektami Horyzonty Europa 2020, w tym Hubami Demonstracyjnymi i gminnymi Spółdzielniami Energetycznymi.

Wiesław Czarnecki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawił sprawozdanie z prac m.in. nad tworzeniem dróg dojazdowych do pól czy przekazywaniem dofinansowań dla spółek wodnych (uwaga: od tego roku za pośrednictwem gmin). Urząd Marszałkowski nieustannie również wspiera doświadczalnictwo odmianowe kwotą 120 tysięcy złotych.

Jolanta Sobecka, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przypominała o terminie 17 czerwca jako ostatecznym na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku jest to możliwe już jedynie drogą elektroniczną. Potwierdziła chęć wsparcia w organizacji Krajowych Dni Pola.

Grzegorz Smytry, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, opowiadał o tegorocznej sytuacji związanej z retencją wód na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz o pomyśle na Lokalne Partnerstwa Wodne. Zapowiedział również zaostrzenie kontroli.

Adam Niebdalski, Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, referował przebieg przetargów na dzierżawę. W tym roku wydzierżawiono już 1500 ha. Spłynęło dużo wniosków o sprzedaż gruntów. Zwiększa się obrót nieruchomościami.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630