Spotkanie przedstawicieli pracodawców rolnych z Józefem Łyczakiem senatorem RP o perspektywach wielkotowarowych gospodarstw rolnych

Spotkanie przedstawicieli pracodawców rolnych z Józefem Łyczakiem senatorem RP o perspektywach wielkotowarowych gospodarstw rolnych
20.11.2019
Aktualności

Dzisiaj odbyło się Posiedzenie Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem zaproszonego gościa Józefa Łyczaka senatora RP.

Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na konieczność zmiany struktury agrarnej przez zapewnienie stabilności gospodarowania przedsiębiorcą rolnym, którzy wyłączyli 30% gruntów. Podczas spotkania została umówiona restrukturyzacja gospodarstw wracających do Zasobu Skarbu Państwa, dając możliwość udziału dotychczasowym dzierżawcom w przetargach na ośrodki produkcji rolnej.

Przedsiębiorcy rolni odczuwają również brak wsparcia na etapie produkcji przez ograniczanie dopłat bezpośrednich dla gospodarstw wielkopowierzchniowych.

Celem podniesienia skuteczności i efektywności obszarów działania ZPDiWR, senator RP zobowiązał się do pomocy przy prezentacji problemów właścicieli i dzierżawców wielkotowarowych gospodarstw rolnych na Senackiej Komisja Rolnictwa.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630