Spotkanie z prof. Zenonem Woźnicą

Spotkanie z prof. Zenonem Woźnicą
27.08.2019
Aktualności

Dzisiaj odbyło się spotkanie Zarząd Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z prof. dr hab. Zenon Woźnica z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Romanem Szewczykiem właścicielem Zakładu Produkcyjno Handlowego Agromix Roman Szewczyk.

Spotkanie miało na celu przedstawienie olbrzymiego znaczenie adiuwantów dla aktywacji środków ochrony roślin i osiągania wysokiej skuteczności nawet przy stosowaniu dawek silnie zredukowanych.

Adiuwant to każda substancja zawarta w formulacji preparatu, dodana do zbiornika opryskiwacza w celu zwiększenia aktywności biologicznej środka ochrony roślin, ułatwienia przygotowania cieczy roboczej i/lub jej zastosowania. Wyróżnia się trzy rodzaje adiuwantów: aktywujące, modyfikujące i wielofunkcyjne.

Prof. Zenon Woźnica podał, że w styczniu 2018 r. na polskim rynku znajdowało się ponad 90 adiuwantów, a w tym 27 surfaktantów, 30 olejów i ich pochodnych, 34 innych, w tym adiuwanty modyfikujące. Podkreślał też, że nie ma bazy danych o środkach, a informacje odnośnie stanu i możliwości ich stosowania są rozproszone.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630