Spotkanie z Radosławem Kempińskim, II Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim

Spotkanie z Radosławem Kempińskim, II Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim
19.07.2022
Aktualności

Spotkanie z Radosławem Kempińskim, II Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim, odbyło się 12 lipca 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczyli:

 •     Radosław Kempiński – II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski,
 •     Paweł Skonieczek – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 •     Roman Wiatrowski – prezes zarządu ZPDiWR,
 •     Leszek Dereziński – członek zarządu ZPDiWR, prezes Zarządu Kom-Rol Kobylniki Sp. z o.o.,
 •     Łukasz Gapa – dyrektor biura ZPDiWR.

Podczas spotkania z Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim omówiono m.in.:  

 •     skutki wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu dla towarowych przedsiębiorstw rolnych;
 •     znaczenie gospodarstw towarowych w rolnictwie polskim;
 •     politykę przyjętą wobec rolników gospodarujących na gruntach rolnych Skarbu Państwa;
 •     prawdziwy obraz aktywnych gospodarstw – liczba wniosków o dopłaty do nawozów;
 •     bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój odnawialnych źródła energii w rolnictwie;
 •     destabilizację rynków rolnych w związku z importem zboża i kukurydzy.

Spotkanie zaczęło się od dyskusji na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie. Roman Wiatrowski stwierdził, że polscy rolnicy nie chcą Zielonego Ładu, ale nie są w Brukseli słyszalni. „Przycięcie dopłat odbije się na cenach nie tylko na wsi, ale i w mieście” – powiedział Leszek Dereziński. Łukasz Gapa podkreślił, że nie jesteśmy na Zielony Ład przygotowani. Dodał: „Powstało wiele raportów, które wprost wskazują, że produkcja spadnie o kilkanaście procent, to będzie droższa żywność. Spadnie dochód rolników około 11% […] co może być zagrożeniem opłacalności produkcji, szczególnie dla najmniejszych gospodarstw”. To wszystko będzie wpływać na sytuację bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Polska jest nieprzygotowana na wprowadzenie Zielonego Ładu, głównie ze względu na niską produktywność gospodarstw (jedną z najniższych w UE), niższą jakość gleb i krótszy okres wegetacji (niż w krajach Europy Zachodniej) oraz dość wysoki poziom zużycia nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

Radosław Kempiński zapytał, czy silosy są pełne, prezes Wiatrowski odpowiedział, że „kilkanaście procent z tego, co przyszło z Ukrainy, zostało wyeksportowane, reszta została w Polsce” i przyznał, że nie wie, czy istnieją rezerwy państwowe. Łukasz Gapa powiedział, że szczególnym odzwierciedleniem jest giełda MATIF: „Z niepokojem patrzymy na różnice w notowaniach cen zboża pomiędzy cenami światowymi MATIF a rynkami wewnętrznymi. Do tego w Polsce widoczny jest zastój spowodowany brakiem zainteresowania kupców polskim zbożem”. „Wszystkie firmy są przygotowane na tani towar z Ukrainy” – podsumował Roman Wiatrowski. Eksport zboża, które będzie przeładowywane w Polsce, trzeba usprawnić, żeby sytuacja nie wpłynęła niekorzystnie na pozycję polskich rolników.

Poruszono też temat cen energii. „Napływają do nas sygnały, szczególnie od producentów warzyw, którzy je przechowują, że ceny energii były kontraktowane około 350 zł/MWh, tak teraz na giełdzie, 4 lipca, było 1243 zł i to przyjdzie płacić tym producentom” – zauważył Łukasz Gapa. – „Nie wszystkie gospodarstwa mają odnawialne źródła energii, a już na pewno nie mają magazynów energii, dlatego przy tak wysokich kontraktach na energię opłacalność produkcji w tych gospodarstwach może być poniżej kosztów”. Jest problem z magazynowaniem energii, mimo że istnieje rozwiązanie, żeby nadmiar energii zamieniano w wodór, który można magazynować. Niestety brakuje inwestorów. Jeśli nadal będą istnieć blokady prawne hamujące rozwój energii odnawialnej, to nie będzie można zainwestować, zagospodarować i użyć pieniędzy z KPO.

Następnie Łukasz Gapa przedstawił aktualne informacje na temat przedłużenia umów dzierżaw. Zaznaczył, że weszły zmiany w zarządzeniu, o które wnioskowano. Obecnie zapisano, że umowa dzierżawy może być przedłużona dla wszystkich na okres od 8 lat do 12 lat. Poza tym dzierżawca może wnioskować o przedłużenie umowy 24 miesiące przed jej zakończeniem.

Spotkanie zakończono zaproszeniem II Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego na kolejne spotkanie z cyklu „Obiad z pracodawcami rolnymi”.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630