Stanowisko #HodowcyRazem dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

Stanowisko #HodowcyRazem dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych
12.05.2022
Aktualności

Hodowcy zrzeszeni w inicjatywie #HodowcyRazem przygotowali list do Wicepremiera Henryka Kowalczyka w sprawie emisji przemysłowych.

W apelu poproszono o działania mające na celu zmianę przepisów dotyczących dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych. Nowe przepisy mówią, że każde gospodarstwo rolne, które odpowiada ilości 150 dużych jednostek przeliczeniowych (150 DJP to 107 buhajów, 150 DJP to 150 krów, 150 DJP to 167 sztuk bydła opasowego powyżej roku, 150 DJP to 429 loch, 150 DJP to 1061 tuczników), będzie już klasyfikowane jako „instalacje rolno–przemysłowe”. Może to tylko podwyższyć i tak wysokie koszty.

W kwietniu Komisja Europejska opublikowała przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych z 2010 roku, która w przeszłości obejmowała tylko największe unijne gospodarstwa hodowlane. Obecnie zaproponowano dziesięciokrotne zwiększenie liczby gospodarstw hodowlanych bydła, trzody chlewnej, drobiu, które mają być objęte, wymogami zamieszczonymi w dyrektywie. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej gospodarstwa rodzinne, które utrzymują powyżej 150 dużych jednostek przeliczeniowych żywego inwentarza, uznawane będą jako „instalacje rolno-przemysłowe – piszą sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem.

Takie rozwiązanie spowoduje, dalszy wzrost kosztów produkcji, które już teraz są na bardzo wysokim poziomie. Rodzinne gospodarstwa hodowlane, utrzymujące powyżej 150 DJP będą zmuszone między innymi do stosowania kosztownych protokołów emisyjnych opracowywanych głównie dla dużych przedsiębiorstw, przestrzegania dodatkowych wymogów środowiskowych. Oprócz wzrostu kosztów wszystkie gospodarstwa powyżej zaproponowanego poziomu pozbawione zostaną pomocy dobrostanowej – kontynuowali.

Źródło:hodowcyrazem.pl, Foto: pl.freepik.com 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630