Stanowisko w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości ZWRSP

 Stanowisko w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości ZWRSP
26.01.2022
Aktualności

Czynsze dzierżawne biją rekordy. Czy dzierżawcy to wytrzymają?

Jak powszechnie wiadomo, czynsze dzierżawne ustala się, biorąc pod uwagę ceny zbóż w skupie, a te osiągnęły bardzo wysoki pułap. Problem w tym, że w zastraszającym tempie wzrosły także koszty produkcji rolnej spowodowane drożejącymi nawozami, prądem, gazem i paliwem. Coraz częściej docierają do mnie głosy niezadowolenia rolników, którzy są właścicielami gruntów, że oferowane stawki za płody rolne nie rekompensują ponoszonych nakładów. Co w takim razie mają powiedzieć dzierżawcy, którzy do stałych kosztów muszą doliczyć jeszcze czynsz? Ministerstwo rolnictwa uważa, że obowiązujące przepisy dają KOWR wystarczające możliwości pomocy rolnikom, i raczej nie przewiduje dodatkowych działań wspierających w tym zakresie. Moim zdaniem problem dopiero się nasili i będzie o nim głośno, gdy dzierżawcy dostaną pierwsze faktury i staną przed dylematem: czy wypracowane środki przeznaczyć – celem utrzymania płynności finansowej – na zachowanie ciągłości produkcji, czy na uregulowanie czynszu dzierżawnego.

Na co tak naprawdę może liczyć dzierżawca? Ma niewielkie pole manewru. KOWR – na podstawie ministerialnego rozporządzenia z 31 października 2017 r. – może na wniosek dzierżawcy umorzyć całość lub część należności, odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć jej płatność na raty. Sam wniosek jest dosyć skomplikowany, a efekt jego wypełnienia niepewny. W praktyce często okazuje się, że KOWR odmawia umorzenia nawet części, a tylko odracza ratę o kilka miesięcy, naliczając odsetki, co powoduje kumulację rat i jeszcze większe problemy z uregulowaniem płatności.

Łukasz Gapa, Dyrektor Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630