Susza 2019 – formy pomocy oferowane rolnikom przez rząd

Susza 2019 – formy pomocy oferowane rolnikom przez rząd
08.07.2019
Aktualności

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o: 

 • kredyt preferencyjny,
 • pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody. Dokumentem niezbędnym potwierdzającym liczbę procentową strat i wymaganym przez KOWR będzie protokół szkód sporządzony przez gminną komisję oraz zatwierdzony przez wojewodę,
 • udzielenie ulg w podatku rolnym.

O pozostałych formach pomocy przygotowany przez rząd przeczytasz w artykule Susza 2019: Jakie formy pomocy rząd oferuje rolnikom?

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630