Tarczą antykryzysową w koronawirusa. Rząd wesprze przedsiębiorców, a co z rolnikami?

Tarczą antykryzysową w koronawirusa. Rząd wesprze przedsiębiorców, a co z rolnikami?
19.03.2020
Aktualności

Wczoraj odbyła się Rada Gabinetowa zwołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim podano zarys pakietu finansowego „Tarcza antykryzysowa”. 

W obliczu poważnego kryzysu staje wiele sektorów rolnictwa. Jednak podczas wczorajszej konferencji, o jednym z największych sektorów gospodarki krajowej nie było ani słowa. Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej oferowana przez rząd będzie skierowana do przedsiębiorstw, jednak nie wiadomo, jak i czy w ogóle będą traktowane gospodarstwa rolne, które również mogą oczekiwać takiego wsparcia. Wówczas przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży rolnej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej dla przedsiębiorstw. 

„Tarcza antykryzysowa” w skrócie 

Pakiet pomocowy składa się z pięciu filarów: 
1. Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł; 
2. Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł; 
3. Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł; 
4. Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł; 
5. Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł. 

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej 
1. 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł. 
2. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł. 
3. Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw. 
4. Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych. 
5. Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS. 
6. Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego. 
7. Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto. 
8. Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy. 
9. Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią. 10. 100 tys.  MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł. 
11. Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł. 
12. Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu. 
13. Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek. 
14. Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT. 
15. Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE. 
16. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku. 
17. Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r. 
18. Przesunięcie płatności za media. 
19. Ochrona konsumentów. 
20. Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich. 
21. Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Więcej informacji o całym pakiecie w serwisie rządowym: 
www.idz.do/mrtarczaantykryzysowa

Więcej o leasingu i pożyczkach obrotowych w Agencji Rozwoju Przemysłu: 
www.idz.do/arptarczaantykryzysowa

Więcej o dopłatach do odsetek kredytu i gwarancji de minimis w Banku Gospodarstwa Krajowego: 
www.idz.do/bgkpakietpomocowy

Więcej o wsparciu dla sektora bankowego tutaj:  
www.idz.do/komunikatzarzadunbp

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630