Tarcza Antykryzysowa – jeszcze zbyt cienka, by ochronić sektor rolno-spożywczy

Tarcza Antykryzysowa – jeszcze zbyt cienka, by ochronić sektor rolno-spożywczy
31.03.2020
Aktualności

Jako organizacja zrzeszające największych producentów surowców rolnych i wytwórców żywności, reprezentująca cały łańcuch dostaw „od pola do stołu” czujemy wielką odpowiedzialność, jaka na nas spoczywa. Zapewnienie ciągłości produkcji, szczególnie w obecnym czasie, jest zadaniem o strategicznym znaczeniu dlatego od kilku dni wspólnie z Federacją Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych pracujemy nad rozwiązaniami pozwalającymi utrzymać płynność finansową przedsiębiorców rolnych. Nasze żądania do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów poprzemy rzeczową i dogłębną argumentacją.

Prosimy Państwa, jako reprezentantów środowiska przedsiębiorców o przekazanie wszelkich wniosków oraz potrzebnych form pomocy w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 na adres e-mail info@pracodawcyrolni.pl do 2 kwietnia 2020 r. Wypracowane rozwiązania uwzględnimy w żądaniach pracodawców rolnych.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630