Ubezpiecz uprawy taniej! Dołącz do grupy zakupowej Związku

Ubezpiecz uprawy taniej! Dołącz do grupy zakupowej Związku
19.07.2021
Aktualności

Zarząd Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, kierując się interesem swoich członków oraz mając na uwadze utrzymanie najwyższych standardów współpracy z wszystkimi rolnikami, podjął decyzję o powołaniu grupy zakupowej, której celem będzie zakup usługi ubezpieczenia upraw rolnych.

Ostatni czas pokazał, że zarówno ubezpieczyciel narodowy, jakim jest PZU SA, jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wywiązują się z deklaracji ani nie przestrzegają zasad, ponieważ poza wprowadzeniem bardzo niskich limitów na ubezpieczenia dotowane wprowadzili również bardzo niskie limity na ubezpieczenia komercyjne (100% składki pokrywa ubezpieczony), przy jednoczesnej weryfikacji ubezpieczonych (ubezpieczonym tzw. szkodowym odmówiono ubezpieczenia). Protesty, apele organizacji rolniczych były i są w większości przypadków bezskuteczne.

Prognozy na jesień nie są lepsze, a należy stwierdzić, że nawet gorsze, ponieważ myśli się o znaczącym ograniczeniu katalogu upraw, które będzie można ubezpieczyć, dotacje będą tylko dla „wybranych”, a limity na bardzo drogie ubezpieczenia komercyjne – bardzo, bardzo niskie. Dlatego Związek, po analizie sytuacji, doszedł do wniosku, że tylko stworzenie silnej grupy zakupowej, opartej na zasadach rynkowych, może być przeciwwagą i alternatywą dla trudnego rynku ubezpieczeń upraw.

Takie rozwiązanie z racji porównywalnego ryzyka ubezpieczeniowego, jego jednorodności, a także braku ograniczeń prawnych daje efekt skali, który nie tylko zapewnia wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej, lecz także optymalizuje koszty, stwarzając większą szansę na otrzymanie ochrony ubezpieczeniowej.

Warto w tym miejscu dodać, że Związek chce być aktywnym uczestnikiem rynku, mającym wpływ na realną pomoc skierowaną do swoich Członków, ale również wszystkich zainteresowanych właścicieli gruntów rolnych chcących dołączyć do grupy zakupowej.  

Zarząd Związku jest przekonany, że przedmiotowe rozwiązanie spotka się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Aby „wygrać czas”, wniosek na skonsolidowaną ofertę chcemy przesłać – za pośrednictwem Grupy Brokerskiej Odys Sp. z o.o. – do zakładów ubezpieczeń w miesiącu wrześniu 2021 roku w celu uplasowania upraw w ryzyku skutków złego przezimowania oraz przymrozków wiosennych.

Zarząd Związku, chcąc wdrożyć opisane powyżej rozwiązanie, potrzebuje od Państwa złożenia deklaracji (wzór do pobrania poniżej) o przystąpieniu do grupy zakupowej. Po otrzymaniu deklaracji skontaktuje się z Państwem przedstawiciel Grupy Brokerskiej Odys Sp. z o.o. w celu umówienia spotkania i wyjaśnienia procesu zakupu w Grupie zakupowej ubezpieczeń upraw rolnych Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania interesów w zakresie ubezpieczeń i zawarcia umowy nie wiąże się z ponoszeniem przez Uczestnika grupy jakichkolwiek dodatkowych kosztów na żadnym z etapów współpracy.

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630