Ulgi w spłacie należności – obniżenie/umorzenie czynszu dzierżawnego

Ulgi w spłacie należności – obniżenie/umorzenie czynszu dzierżawnego
14.06.2019
Aktualności

Rolnicy będący dzierżawcami nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w przypadku gdy ich gospodarstwo dotkną niekorzystne zjawiska przyrodnicze, takie jak: huragan, gradobicie, pożar, powódź, susza, wymarznięcie i inne, mogą się zwrócić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o obniżenie czynszu dzierżawnego. Mówi o tym art. 700 Kodeksu cywilnego: Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy. Powodem obniżenia czynszu są więc zdarzenia wynikające ze szkodliwego działania sił przyrody, na które dzierżawca nie miał wpływu. Ośrodek może również odroczyć płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy. Dlatego celem otrzymania wsparcia należy złożyć wniosek o lustrację gruntów we właściwym oddziale terenowym KOWR w formie pisemnej, odpowiednio uzasadniony i udokumentowany.

Doświadczeniem lat ubiegłych zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie konkretnej formy pomocy w związku z niekorzystnymi zjawiskami przyrodniczymi ogłaszane są na przełomie września i października. Tym samym następnie na stronach KOWR-u publikowane są wzory wniosku wraz z załącznikami, które trzeba przedstawić celem uzyskania określonego wsparcia.

 

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630