Weź udział w konferencji „Racjonalna gospodarka azotem w dobie zmian rynkowych”

Weź udział w konferencji „Racjonalna gospodarka azotem w dobie zmian rynkowych”
27.03.2022
Aktualności

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstwa prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą, rolników indywidualnych, otoczenia biznesu – pracodawców i związki branżowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucji rządowych i samorządowych oraz media do udziału konferencji „Racjonalna gospodarka azotem w dobie zmian rynkowych”, która odbędzie się odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. w Park Hotelu w Bydgoszczy.

Konferencja ma na celu wyjaśnienie trudnej sytuacji na rynku nawozowym związanej z ogólnoświatowym kryzysem, reakcją rynków finansowych, zmianami klimatu oraz wdrażaniem innowacji i regulacji wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu.

Wydarzenie rozpocznie się prelekcją dotyczącą racjonalnej gospodarki azotem, wybitni eksperci Corteva Agriscience™ przedstawią również najnowsze rozwiązania oraz innowacyjne programy dla rolników. Następnie odbędzie się debata na temat wzrostu cen nawozów. Podczas konferencji uczestnicy dyskutować będą również na temat nowych technologii nawożenia i korzyściach z tym związanym, czyli rolnictwa precyzyjnego.

Zainteresowanych wydarzeniem zapraszamy do wypełnienia formularza uczestnictwa i zgłaszania udziału.

Formularz
Do pobrania
Dane podmiotu
Dane osobowe uczestnika
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630