Webinarium: Wsparcie dla przedsiębiorców ze strony WUP i PUP województwa kujawsko-pomorskiego

Webinarium: Wsparcie dla przedsiębiorców ze strony WUP i PUP województwa kujawsko-pomorskiego
20.07.2020
Aktualności

Webinarium „Wsparcie dla przedsiębiorców ze strony WUP w Toruniu i PUP województwa kujawsko-pomorskiego” odbędzie się  22 lipca 2020 r., o godz. 9.00 w panelu aplikacji Webex. Aplikacja działa we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Do spotkania można dołączać klikając powyższy link w chwili jego trwania.
 
W ramach programu omawiane będą następujące tematy:
Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

 • w okresie obniżonego czasu pracy;
 • w okresie przestoju ekonomicznego, jak również dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w ramach art. 15gg Ustawy COVID-19 dla osób nieobjętych przestojem ekonomicznym / obniżonym wymiarem czasu pracy.

Formy wsparcia dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii Koronawirusa dostępne w powiatowych urzędach pracy:

 • niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) i organizacji pozarządowych (art.15zzda);
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc);
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb);
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników: dla organizacji pozarządowych (art.15zze) i dla kościelnych osób prawnych (art.15zze2).

 

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630