Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Nowe prawo 2023. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Nowe prawo 2023. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy”
02.01.2023
Aktualności

Bezpłatne szkolenie „Nowe prawo 2023. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy”, odbędzie się 12.01.2023 r. (czwartek) w sali konferencyjnej KOWR OT w Bydgoszczy. 

Czego się dowiesz?

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w podatkach, ZUS i prawie pracy. W 2023 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie: systemu teleinformatycznego do obsługi umów; badania trzeźwości pracowników; uprawnień rodzicielskich dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi; pracy zdalnej; zmian w umowach na okres próbny i czas określony; prawa do urlopu opiekuńczego; wymiaru i zasad udzielania urlopu rodzicielskiego, diety z tytułu podróży służbowych; objęcia obowiązkiem ubezpieczeń komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych – to tylko niektóre z kilkudziesięciu zmian, jakie będą obowiązywać od 2023 r. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się również z kolejnymi zmianami w PIT, CIT oraz VAT. Ponadto dowiedzą się, jakimi technikami doprowadzić do stanu akceptacji długu.

Dlaczego warto uczestniczyć?

  • Nabycie wiedzy o najważniejszych zmianach podatkowych i prawnych 2022/2023.
  • Udoskonalenie umiejętności praktycznego stosowania przepisów obowiązujących od stycznia 2023 r. i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych.

Dla kogo?

  • Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz kadr i płac.
  • Właściciele przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna KOWR OT w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

Czas trwania szkolenia

12 stycznia 2023 r.; godz. 8.30–15.00

Program

8.30 Rejestracja uczestników, kawa
9.00 Ekspert, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Bydgoszczy
10.00 Przerwa na kawę
10.15 Magdalena Araczewska, Nadinspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
11.45 Alina Lipka, Starszy ekspert skarbowy Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem – Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy; Rafał Przybylak, Kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem – Izba Administracji Skarbowej
w Bydgoszczy
13.30 Konrad Molenda, Prezes zarządu ARC Wierzytelności Sp. z o.o.
14.15 Obiad

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji. Zgłoszenie (skan podpisanego formularza) należy przysłać na adres: info@pracodawcyrolni.pl lub oryginał pocztą tradycyjną na adres: Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, ul. Hetmańska 38/611, 85-039 Bydgoszcz do 10.01.2023 r.

Formularz
Do pobrania
Dane podmiotu
Dane osobowe uczestnika
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630