Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Nowe prawo 2024. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Nowe prawo 2024. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy”
28.12.2023
Aktualności

Bezpłatne szkolenie „Nowe prawo 2024. Ważne zmiany w podatkach, ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy”, odbędzie się 11.01.2024 r. (czwartek) w sali konferencyjnej KOWR OT w Bydgoszczy. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w podatkach, ZUS i prawie pracy. Podczas szkolenia dokładnie przyjrzymy się kluczowym zmianom, które specjaliści ds. kadr i płac oraz płatnicy składek powinni mieć na uwadze. Od nowych regulacji prawnych, przez zmiany dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, aż po aktualizacje w zakresie podatków i wynagrodzeń. Omówimy również zestawienie najważniejszych zmian, które wprowadził SLIM VAT 3. Podpowiemy, jak się przygotować do obowiązkowych e-faktur. Przedstawimy zbiór zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w pracy z urządzeniami elektronicznymi w codziennych zadaniach biurowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

  • Nabycie wiedzy o najważniejszych zmianach podatkowych i prawnych 2023/2024.
  • Udoskonalenie umiejętności praktycznego stosowania przepisów obowiązujących od stycznia 2024 r. i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych.

Adresaci szkolenia

  • Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz kadr i płac.
  • Właściciele przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna KOWR OT w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

Czas trwania szkolenia

11 stycznia 2024 r.; godz. 9.00–14.00

Program

8.30 Rejestracja uczestników, kawa
9.00 Joanna Karsznia, Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, regionalny koordynator ds. dostępności – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
10.00 Magdalena Araczewska, Nadinspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
11.45 Przerwa na kawę
12.00 Rafał Przybylak, Kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem – Izba Administracji Skarbowej
w Bydgoszczy; Elżbieta Różycka, Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad Czynnościami Sprawdzającymi (ICK) – Izba Administracji Skarbowej
w Bydgoszczy
13.30 Krzysztof Błaszkiewicz, Prezes Zarządu Blu Holding
14.00 Obiad

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Formularz
Do pobrania
Dane podmiotu
Dane osobowe uczestnika
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630