Zaproszenie do udziału w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym

Zaproszenie do udziału w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym
23.06.2019
Aktualności

Zachęcamy do udziału w spotkaniu regionalnym w ramach konsultacji publicznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, które odbędzie się 1 lipca 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Proces konsultacyjny, który trwa do 2 lipca br., dzięki czemu mogą mieć Państwo wpływ na kształt dokumentu. Strategia będzie określała m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r., jak też ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

W celu rejestracji udziału w spotkaniu należy do dnia 27 czerwca 2019 r. wysłać zgłoszenie na adres sekretariat@kpodr.pl lub telefonicznie pod nr tel. 52 386 72 14

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630