Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+
05.08.2020
Aktualności

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych. W ich trakcie prezentowane będą treści, będące przedmiotem konferencji rozpoczynającej konsultacje społeczne projektu Strategii, która odbyła się 28 lipca 2020 r. w Dworze Artusa w Toruniu. Celem spotkań konsultacyjnych będzie omówienie projektu Strategii oraz poznanie opinii i propozycji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.Spotkania konsultacyjne odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali patio na I piętrze. Poniżej terminy spotkań:

  • 12 sierpnia 2020 (środa), godz. 10.00,
  • 4 sierpnia 2020 (piątek), godz. 10.00,
  • 20 sierpnia 2020 (czwartek), godz. 10.00,
  • 24 sierpnia 2020 (poniedziałek), godz. 10.00.

Chęć udziału w spotkaniu proszę zgłaszać za pomocą formularzu na adres e-mail:strategia@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 12 529 lub 56 62 18 591. Potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu będzie e-mail pracownika DPSiRG. Ilość miejsc jest ograniczona.

Projekt Strategii oraz formularz składania uwag zostały zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/Planowanie strategiczne i przestrzenne/Konsultacje projektu Strategii 2030). Do dokumentów można przejść także bezpośrednio poprzez link: http://www.idz.do/konsultacjesrwkp

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii można składać na formularzu w terminie do 3 września 2020 r. Kliknij TUTAJ, aby pobrać formularz. 

Kliknij TUTAJ, aby pobrać uwagi i wnioski Związku do do założeń „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+”.

 

Foto: kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630