ZG ELO – powtórny wybór Pierre-Olivier Drège na prezydenta oraz polskie postulaty dotyczące Zielonego Ład

ZG ELO – powtórny wybór Pierre-Olivier Drège na prezydenta oraz polskie postulaty dotyczące Zielonego Ład
19.06.2019
Aktualności

W związku z wciąż panującymi utrudnieniami w podróżowaniu pomiędzy krajami Unii europejskiej Zgromadzenie generalne ELO odbyło się 16 czerwca w formie „wirtualnej”. Było ono współorganizowane z Familienbetriebe Land und Forst, organizacją członkowską ELO z Niemiec, gdyż pierwotnie miejscem spotkania miał być Berlin. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, reprezentując ponad 26 organizacji członkowskich ELO. Polskę reprezentował Aleksander Szymański, członek zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z Bydgoszczy.

Zebrane kworum pozwoliło na przeprowadzenie wyboru prezydenta ELO, którego kadencja wygasa pod koniec czerwca 2020. Pierre-Olivier Drège został jednomyślnie wybrany na drugą 3-letnią kadencję. Jest on z wykształcenia ekonomistą oraz leśnikiem, reprezentuje on l’Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales (AGPB), francuską organizację producentów zbóż oraz członka ELO, jak i stowarzyszenie prywatnych właścicieli lasów, a od lipca został wybrany na wice-prezesa Fondation François Sommer.

Sekretarz generalny ELO, Thierry de l’Escaille, przybliżył uczestnikom ZG ostanie sześć miesięcy prac organizacji oraz przedstawił plan działania na kolejne miesiące (dokument dostępny w języku angielskim pod linkiem www.idz.do/plandzialaniaelo). Będą one pełne wyzwań w związku z pracami nad Europejskim Zielonym Ładem oraz strategiami „Od pola do stołu” i na rzecz „Bioróżnorodności 2030”. Nie bez znaczenia będą tu też dalsze rozmowy związane z wdrażaniem Planu odbudowy dla Europy po pandemii Covid-19, wieloletnimi ramami finansowymi dla UE oraz budżetem dla WPR, jak i stanem negocjacji dotyczącym Brexitu.

Podczas tzw. „tour de table” do kwestii tych odniósł się Aleksander Szymański przedstawiając dodatkowo postulaty polskiej organizacji członkowskiej ELO. Odnosząc się do założeń Europejskiego Zielonego Ładu (w ciągu 10 lat wyłączone spod produkcji rolnej ma być 10 proc. ziemi w celu ochrona krajobrazu, a kolejnych 25 proc. pól ma zostać przeznaczone pod uprawy ekologiczne) podkreślił on między innymi jak istotnym jest włączenie się w debatę prezentując swoje stanowisko na ten temat.

Kluczowe wnioski ZPDiWR dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu

  1. Preparaty biologiczne już dziś są stosunkowo drogie, a po wprowadzeniu ograniczeń w stosowaniu ich chemicznych odpowiedników – będą jeszcze droższe. Rolników nie będzie stać na skuteczną ochronę produkcji. Rolnicy ze względu na konieczność zmiany mentalności w podejściu do agrotechniki i edukacji biologii gleby jako pierwsi muszą w tej transformacji uczestniczyć. Dlatego należy zapewnić, aby rolnicy nadal mogli utrzymywać się z działalności rolniczej i aby wykorzystali proponowane zmiany jako szansę rozwoju.
  2. Projekt strategii nie uwzględnia dostępu do odpowiednich rozwiązań, które byłby bezpieczne, skuteczne oraz przystępne cenowo, a także dostępu do najnowszej wiedzy, technologii i innowacyjnej agrotechniki oraz usług doradczych.
  3. W projekcie wyraźnie brakuje refleksji nad społeczno-gospodarczymi konsekwencjami różnych celów, rolnictwo jest odmienne niż inne przedsiębiorstwa, ponieważ musi działać w ramach ograniczeń narzucanych przez naturę. Oznacza to, że nie korzystne warunki pogodowe znacznie mogą mieć ogromny wpływ na produkcję. Ponadto zmiana w agrotechnice wymagają czasu na badania i doświadczenia dające możliwość wdrożenia tylko bezpiecznych rozwiązań i opłacalnych ekonomicznie technologii. 

Głos Związku musi być słyszalny, w innym wypadku może grozić to wyborem stanowiska osób i organizacji, które utrudni funkcjonowanie w szczególności gospodarstwom towarowym. Przedstawił on też stan prac nad polskim planem strategicznym WPR oraz potrzebę większego zaangażowania w prace nad nim ze strony Ministerstwa takich organizacji jak Związek.

Uczestnicy ZG mieli również okazję wysłuchać priorytetów prezydencji niemieckiej dla UE od reprezentanta Ministerstwa Żywności i Rolnictwa oraz zadać szereg pytań w ponad godzinnej dyskusji z Sekretarz Stanu Dr Christiane Paulus z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Na „wirtualne ręce” obu Ministrów przekazane zostały „Najważniejsze przesłania ELO dla prezydencji niemieckiej dotyczące jej priorytetów w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska” (dokument dostępny w języku angielskim pod linkiem: www.idz.do/postulatyelo).

Kolejne ZG odbędzie się 1-3 grudnia w Portugali, o ile to możliwe już osobiście w Lizbonie (zgromadzenia generalne ELO odbywają się dwa razy do roku w państwie, które przejmie rotacyjną prezydencję Unii Europejskiej).

 

Źródło: europeanlandowners.org
Foto: europeanlandowners.org

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630