Zmiany! Dzierżawa nawet na 12 lat, wniosek 24 miesiące przed zakończeniem umowy

Zmiany! Dzierżawa nawet na 12 lat, wniosek 24 miesiące przed zakończeniem umowy
10.06.2022
Aktualności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował Zarządzenie nr 74/2022/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Do niedawna KOWR przy przedłużaniu umów rozróżniał rolników na tych prowadzących gospodarstwa rodzinne (do 300 ha) i tych, którzy zarządzają gospodarstwami np. za pośrednictwem spółek prawa handlowego. W pierwszym przypadku umowy mogły być wydłużane na okres od 5 do 15 lat, a w drugim – od 5 do maksymalnie 8 lat. Obecnie zapisano, że umowa dzierżawy może być przedłużona dla wszystkich na okres od 8 lat do 12 lat z uwzględnieniem okresu pozostającego do wygaśnięcia umowy.

W nowym zarządzeniu wprowadzono również postulat Zarządu Związku dotyczący możliwości wnioskowania o przedłużenie umowy na 24 miesiące przed jej zakończeniem. Przed zmianą zarządzenia okres ten wynosił tylko 12 miesięcy, co w konsekwencji procesu administracyjnego i negocjacyjnego powodowało, że dzierżawca najczęściej otrzymywał odpowiedź, czy umowa zostanie przedłużona, dopiero 2–3 miesiące przed końcem dzierżawy.

Biuro Związku służy wsparciem w przygotowaniu i uzasadnieniu wniosku, czyli opisaniu majątku gospodarstwa rolnego, inwestycji, zatrudnienia, organizacji produkcji oraz wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego. Podkreślamy, że tylko dobrze przygotowany wniosek może być gwarancją wydłużenia dzierżawy o kolejny okres. Zapraszamy do kontaktu.

Foto: pixabay.com/pl/

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630