ZPDiWR podkreśla obawy związane z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu - Zgromadzenie generalne ELO

ZPDiWR podkreśla obawy związane z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu - Zgromadzenie generalne ELO
01.07.2021
Aktualności

Ponad 40 osób wzięło udział w Zgromadzeniu generalnym ELO, które odbyło się 15 czerwca w formacie "online". Wydarzenie to dało nam możliwość przedyskutowania z władzami Słowenii priorytetów prezydencji w Radzie UE, którą przejmą ona od 1 lipca.

Polskich rolników podczas spotkania reprezentował Aleksander Szymański członek zarządu Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz prezes zarządu Zegart-Farms Sp. z o.o.

Roman ZVEGLIC, prezes Izby Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii, założonej w 2000 roku, przedstawił działalność doradczą, jaką prowadzą na rzecz rolników i leśników. Izba reprezentuje interesy swoich członków, zapewnia bezpłatną pomoc techniczną w kwestiach związanych z rolnictwem, leśnictwem, rozwojem obszarów wiejskich czy rybołówstwem. Zajmuje się też doradztwem prawnym oraz biznesowym dla swoich członków, informuje ich o aktualnych problemach, a także informuje opinię publiczną o aktualnych kwestiach związanych z powyższymi tematami. Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe, a obecnie liczy ona ponad 105 000 członków.

Anton HAREJ, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności, wraz ze swoim zespołem przedstawił priorytety prezydencji słoweńskiej. Zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia odporności i poprawy gotowości UE na kryzysy, a także na zieloną i cyfrową transformację. W dziedzinie rolnictwa priorytety obejmują zrównoważoną produkcję żywności, długoterminowy rozwój obszarów wiejskich oraz, w odniesieniu do zmian klimatu, wspieranie zrównoważonych rozwiązań, które w logiczny sposób włączą rolnictwo do systemów zarządzania zasobami naturalnymi. Głównym priorytetem prezydencji pozostaje formalne przyjęcie pakietu legislacyjnego i procedur wykonawczych w celu dostosowania aktów technicznych reformy WPR, która została sfinalizowana przez właśnie zakończoną prezydencję portugalską. Podkreślił, że ich prezydencja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby ułatwić przygotowanie narodowych Planów Strategicznych WPR, które mają zostać sfinalizowane do grudnia 2021 roku. Prezydencja słoweńska będzie również uważnie śledzić kwestię nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, która zostanie poruszona na szczeblu Rady w listopadzie, oraz kwestię pochodzenia produktów rolnych, w szczególności mieszanek miodu. Na zakończenie przedstawił również priorytety w dziedzinie leśnictwa i rybołówstwa. Pierre-Olivier DREGE, prezydent ELO, moderował bardzo ożywioną wymianę poglądów, rozpoczętą od wręczenia delegacji "Przesłania ELO dla prezydencji słoweńskiej" i życząc Słowenii wielu sukcesów w nadchodzącym półroczu. 

Thierry de l'ESCAILLE, sekretarz generalny ELO, podsumował ostatnie sześć miesięcy działalności organizacji i skupił się na pracach, jakie stoją przed Sekretariatem. Najważniejszą kwestią pozostaje dalsze wdrażanie Zielonego Ładu, reforma WPR oraz Strategia Bioróżnorodności. Wszystkie te tematy, jak również strategia „Farm to Fork”, „Zero Zanieczyszczeń” , „Carbon Farming” oraz wiele innych zostały szczegółowo omówionych podczas popołudniowej sesji. Wszyscy członkowie podkreślili swoje zainteresowanie i oczekiwania wobec nowej strategii leśnej, której publikację przewidziano na koniec lipca. 

Zgromadzenie generalne było również okazją do prezentacji zagadnień narodowych podczas tzw. tour de table. Prezes Aleksander SZYMAŃSKI podkreślił obawy związane z wdrożeniem strategii i ich wpływ na znaczny wzrostem kosztów produkcji, która wynikać będzie z obniżenia ilości plonów oraz zwiększenia kosztów produkcji w związku ze spełnieniem dodatkowych wymogów środowiskowych. Przedstawił on również opinię pracodawców, właścicieli i dzierżawców rolnych w sprawie polityki przyjętej wobec rolników gospodarujących na gruntach rolnych Skarbu Państwa, która w zeszłym tygodniu została przesłana do MRiRW. Podziękował on również ELO za współorganizację 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu który odbył się również w formie wirtualnej 3-4 marca w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym, z udziałem wielu znamienitych mówców, w tym prof. Allan BUCKWELLA.

Kolejne ZG ELO odbędzie się 1 grudnia tego roku w Paryżu.

 

Autor: Emmanuelle MIKOSZ, European Landowners' Organization, Foto: pl.freepik.com

 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630