Związek dołączył do Kujawskiego Klastra Wodorowego

Związek dołączył do Kujawskiego Klastra Wodorowego
27.01.2022
Aktualności

W posiedzeniu Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, które odbyło się 20 stycznia 2022 r. wzięli udział zaproszeni goście:  

  • Wojciech Kędzia – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Bydgoszczy,
  • Emmanuelle Mikosz – European Landowners’ Organization, Director for Member State Affairs (połączenie zdalne),
  • dr Marlena Krohn – Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii UMK.

Spotkanie zaczęło się od dyskusji na temat VAT i wymiany informacji dotyczących wydarzeń politycznych. Wojciech Kędzia (Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Bydgoszczy) podzielił się swoimi przemyśleniami na temat dzierżaw i spółek. Roman Wiatrowski (Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych) zwrócił uwagę na braki kadrowe w strukturach: „Spółki skarbu państwa nie przyjmują stażystów. Brakuje zwłaszcza ludzi po studiach wyższych”. Aleksander Szymański (Członek Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych) potwierdził te obserwacje.

Rozmowa zeszła na Zielony Ład. Wojciech Kędzia przytoczył słowa Janusza Wojciechowskiego o tym, że Unia Europejska niczego nie narzuca – to państwa członkowskie powinny dostosować swoje prawo do istniejących warunków. Padły głosy, że to niczego nie zmieni i Unia Europejska i tak odrzuci wszelkie poprawki. Rozwinęła się dyskusja na temat cen energii elektrycznej. Aleksander Szymański powiedział: „Jako firma przy normalnym układzie za energię w zeszłym roku płaciliśmy 400 zł/MWh. W tej chwili kupujemy w granicach 1000 zł/MWh”. Zaznaczono, że przy rosnących cenach energii przestaje opłacać się np. przechowalnictwo produktów rolnych, m.in. ziemniaków.

Następnie połączono się zdalnie z Emmanuelle Mikosz (European Landowners’ Organization). Wymieniła ona najważniejsze wydarzenia ostatnich tygodni. Powiedziała o spotkaniu grupy politycznej i otrzymaniu planów strategicznych od wszystkich organizacji członkowskich.

Coroczna konferencja odbędzie się 15 marca w Brukseli, będzie można dołączyć online. Emmanuelle Mikosz powiedziała: „Gościem konferencji będzie komisarz Frans Timmermans. Mamy do niego wiele pytań, ponieważ właśnie on promuje akty wprowadzające zmiany klimatyczne”.

Następnie rozmowy dotyczyły pakietu Fit for 55. Zebrani pytali o stanowisko ELO (European Landowners’ Organization) w tej sprawie, zaznaczając, że rolnicy w Polsce mają wiele zastrzeżeń do tego planu. Emmanuelle Mikosz odpowiedziała, że najwięcej wątpliwości wzbudzają informacje o tym, jak można będzie użytkować tereny leśne. I w związku z tym pojawiają się pytania, np. jak rozliczać podatkowo niektóre działalności firm, gdy wycinka drzew jest porównywana do pozyskiwania węgla. Emmanuelle Mikosz zaznaczyła, że ELO sprzeciwia się takim ustaleniom. Nie wiadomo również, ile terenów będzie objętych ochroną i czy będzie to dzielone procentowo.

Członkowie Zarządu poruszyli też temat handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i związanym z tym wzrostem cen energii elektrycznej. Emmanuelle Mikosz przypomniała, że kraje członkowskie wiedziały o tych ustaleniach od miesięcy i Polska nie złożyła na czas wymaganych dokumentów, żeby przystąpić do Funduszu Odbudowy.

Na koniec Emmanuelle Mikosz poprosiła o przesłanie listy, która wskazywałaby, co jest teraz największym problemem rolników. Dzięki takim dokumentom i informacjom zwrotnym ELO może zarówno działać na rzecz swoich członków, jak i zgłaszać zastrzeżenia do komisji.

Następnie do spotkania dołączyła dr Marlena Krohn (Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii UMK) i podzieliła się informacjami na temat Kujawskiego Klastra Wodorowego. Najważniejsze zadania i cele tego przedsięwzięcia to m.in.: inicjowanie działań na rzecz zwiększenia technologii wodorowych w Polsce, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, wzrost świadomości społeczeństwa na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, wdrożenie rozwiązań krajowych i regionalnych w zakresie technologii wodorowych i wspieranie członków Klastra oraz podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Zielony wodór to przyszłość energetyki i efektywny sposób na magazynowanie energii wytwarzanej przez odnawialne źródła energii (OZE). Doktor Marlena Krohn przedstawiła plan instalacji wodorowej, przybliżyła sylwetki Rady Kujawskiego Klastra Wodorowego i wymieniła członków Klastra. Projekt jest dopiero w fazie początkowej – potrzebne są: dofinansowania i zaangażowanie różnych stron w dalszy rozwój.

Po prezentacji padły pytania o uczestnictwo rolników w tym projekcie. Prezes Marlena Krohn opowiedziała o produkcji zielonego wodoru, która wymaga OZE (fotowoltaika, energia wiatrowa), a co za tym idzie – potrzebna jest ziemia. Zachęciła też Związek do współpracy przy tworzeniu projektów lub wystąpienia w roli podwykonawcy. Doktor Marlena Krohn zaprosiła Związek do udziału w seminarium, podczas którego będzie można uzyskać odpowiedzi na powstałe pytania.

Spotkanie zakończyło się deklaracją dołączenia do Kujawskiego Klastra Wodorowego przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i zapewnieniem, że Związek będzie rozpowszechniał wiedzę na temat projektu.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630