Członkostwo

Naszym klientom oferujmy bezpłatne informacje branżowe, praktyczne porady, pomoc w formułowaniu wniosków, opinii, stanowisk wobec instytucji państwowych.

Dostarczamy przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego wiedzę niezbędną do profesjonalnego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Organizujemy bezpłatne konferencje, kongresy, seminaria, śniadania biznesowe  oraz szkolenia, dzięki którym przedsiębiorcy podnoszą kwalifikacje swoje i swoich kadr.

Nasi przedstawiciele biorą udział w tworzeniu polityki państwa na rzecz sektora rolno-spożywczego oraz kształtowanu zasad obrotu nieruchomościami rolnymi.

Pomagamy menadżerom sektora agro w pozyskiwaniu kontrahentów i partnerów, rozpowszechniając oferty współpracy.

W ramach organizowanych spotkań umożliwiamy wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie relacji pomiędzy uczelniami i instytutami a przedsiębiorcami.

Zostań naszym członkiem. Sprawdź ile możesz zyskać!

ZPDiWR
ZPDiWR
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630