ISO 9001

Posiadamy certyfikat ISO 9001

Z przyjemnością informujemy, że 13 września 2016 roku pomyślnie przeszliśmy audyt potwierdzający spełnienie wymogów normy ISO 9001  w zakresie usług szkoleniowych i doradczych, organizacji konferencji, kongresów i seminariów oraz badań i analiz rynkowych.


9001 fbg

 

 

Wierzymy, że wdrożone procedury przyczynią się do zwiększenia poziomu świadczonych usług i zadowolenia członków i partnerów organizacji.

 

 

 

 

Z jakiego powody wdrożyliśmy ISO 9001?

Głównym powodem podjęcia decyzji o wdrożeniu procedur i certyfikacji była chęć doskonalenia usług, które oferujemy oraz wymogi, które stawiają przed nami nasi partnerzy.

Certyfikacja ISO 9001 to proces wdrożenia norm jakościowych

Dokonaliśmy szeregu badań, aby spełnić określone normy jakościowe. Przeszliśmy szczegółową analizę potrzeb i wymagań klientów, których na co dzień obsługujemy. Analizie poddaliśmy również relacje z dostawcami i kontrahentami.

Dużą wagę przywiązujemy do kapitału ludzkiego, czyli wykwalifikowanych pracowników oraz wykształcenia i zdolności organizacyjnych osób zarządzających. Certyfikacja ISO 9001 oznaczała dla nas postawienie sobie celu, jakim jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz jakości świadczonych usług przez organizację.

certyfikat-12759

certyfikat-15045

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630