Nasza organizacja

O ZPDiWR

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy działa na rzecz środowiska agrobiznesu od ponad 26 lat. Skupia w swoich szeregach przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego oraz firmy działające w środowisku rolniczym. Związek jest członkiem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, którą reprezentuje 14 związków regionalnych.


Naszą misją jest zapewnienie jak najlepszych warunków sprzyjających rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich, a także wspieranie jego konkurencyjności. W tym celu działamy aktywnie w Polsce i Unii Europejskiej. Jako jedyna polska organizacja jesteśmy członkiem European Landowners' Organisation instytucji zrzeszającej narodowe organizacje z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, która reprezentuje interesy właścicieli ziemskich, menedżerów ziemskich i przedsiębiorców rolnych na poziomie europejskim.

26 lat

doświadczenia

ponad 90

członków

blisko 15 000

miejsc pracy

Spotkania ZPDiWR

Wydarzenia

Dyskutujemy
Świętujemy
Integrujemy
Zobacz wszystkie
Co robimy?

Najważniejsze działania

Legislacja

zabiegamy o prawo przyjazne rolnikom

B2B

wspieramy rozwój firm członkowskich oraz ich działania operacyjne

Wiedza

dostarczamy bieżące informacje branżowe

Komunikacja

sprawiamy, by głos przedsiębiorców skutecznie docierał do opinii publicznej

Networking

umożliwiamy członkom nawiązywanie relacji z decydentami oraz innymi przedsiębiorstwami

Co zapewniamy?

Oferujemy

1.

Naszym klientom oferujmy bezpłatne informacje branżowe, praktyczne porady, pomoc w formułowaniu wniosków, opinii, stanowisk wobec instytucji państwowych.

2.

Dostarczamy przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego wiedzę niezbędną do profesjonalnego zarządzania gospodarstwem rolnym.

3.

Organizujemy bezpłatne konferencje, kongresy, seminaria, śniadania biznesowe oraz szkolenia, dzięki którym przedsiębiorcy podnoszą kwalifikacje swoje i swoich kadr.

4.

Nasi przedstawiciele biorą udział w tworzeniu polityki państwa na rzecz sektora rolno-spożywczego oraz kształtowaniu zasad obrotu nieruchomościami rolnymi.

5.

Pomagamy menadżerom sektora agro w pozyskiwaniu kontrahentów i partnerów, rozpowszechniając oferty współpracy.

6.

W ramach organizowanych spotkań umożliwiamy wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie relacji pomiędzy uczelniami i instytutami a przedsiębiorcami.

1
2
3
4
5
6
1

Naszym klientom oferujmy bezpłatne informacje branżowe, praktyczne porady, pomoc w formułowaniu wniosków, opinii, stanowisk wobec instytucji państwowych.

2

Dostarczamy przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego wiedzę niezbędną do profesjonalnego zarządzania gospodarstwem rolnym.

3

Organizujemy bezpłatne konferencje, kongresy, seminaria, śniadania biznesowe oraz szkolenia, dzięki którym przedsiębiorcy podnoszą kwalifikacje swoje i swoich kadr.

4

Nasi przedstawiciele biorą udział w tworzeniu polityki państwa na rzecz sektora rolno-spożywczego oraz kształtowaniu zasad obrotu nieruchomościami rolnymi.

5

Pomagamy menadżerom sektora agro w pozyskiwaniu kontrahentów i partnerów, rozpowszechniając oferty współpracy.

6

W ramach organizowanych spotkań umożliwiamy wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie relacji pomiędzy uczelniami i instytutami a przedsiębiorcami.

Współpraca

Nasi partnerzy

 • Uczelnie wyższe
 • Media
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Jednostki badawczo-rozwojowe
 • Związki branżowe
 • Agencje rządowe i samorządowe
Eksperci

Dialog społeczny

Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim
Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim
Rada Społeczna przy Krajowym Ośrodku Wsparcia w Rolnictwie OT w Bydgoszczy
Porozumienie Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Sejmik Gospodarczego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu powołana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Komisja ds. Płatności Bezpośrednich i Zazieleniania w latach 2014-2020 przy Komisji Europejskiej w Brukseli
Zarząd European Landowners' Organisation w Brukseli
Zarząd Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy
Zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Zarząd Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Zarząd Krajowego Zrzeszenia Produkcji Rzepaku i Roślin Białkowych

Członkostwo w Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych pozwala budować wartościowe relacje. Rady i zespoły robocze to miejsca spotkań ekspertów reprezentujących interesy różnych grup z sektora agro. Współpraca w ramach związków branżowych jest okazją do nawiązania dialogu społecznego. Spotkania z najważniejszymi decydentami dają możliwość merytorycznej rozmowy i nawiązania długofalowej współpracy z instytucjami państwowymi.

Wyżej wymienione działania mają na celu wypracowanie płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym, zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w celu zachowania pokoju społecznego oraz stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630