Nasza organizacja

O ZPDiWR

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych to prawdopodobnie najprężniej działająca organizacja w województwie kujawsko-pomorskim dla właścicieli gospodarstw rolnych i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego.

Zapraszamy do poznania naszej misji i oferty. Jesteśmy organizacją prywatną powołaną przez rolników i służącą rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Dzielimy się doświadczeniem i biznesową wiedzą. Wspieramy przedsiębiorców rolnych w budowaniu wspólnego sukcesu bezpiecznej przyszłości sektora rolno-spożywczego. Reprezentujemy ich wspólne interesy. Działamy na rzecz sieciowej współpracy oraz intensywnej wymiany doświadczeń między rolnikami. Wspieramy konkurencyjność i innowacyjny rozwój. Zachęcamy też do działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

28 lat

doświadczenia

ponad 80

członków

około 10 000

miejsc pracy

Spotkania ZPDiWR

Wydarzenia

Dyskutujemy
Świętujemy
Integrujemy
Zobacz wszystkie
Co robimy?

Najważniejsze działania

Legislacja

zabiegamy o prawo przyjazne rolnikom

B2B

wspieramy rozwój firm członkowskich oraz ich działania operacyjne

Wiedza

dostarczamy bieżące informacje branżowe

Komunikacja

sprawiamy, by głos przedsiębiorców skutecznie docierał do opinii publicznej

Networking

umożliwiamy członkom nawiązywanie relacji z decydentami oraz innymi przedsiębiorstwami

Co zapewniamy?

Oferujemy

1.

Oferujemy bezpłatne informacje branżowe, praktyczne porady, pomoc w formułowaniu wniosków, opinii, stanowisk

2.

Dostarczamy wiedze przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego

3.

Organizujemy bezpłatne konferencje, kongresy, śniadania biznesowe oraz szkolenia

4.

Bierzemy udział w tworzeniu polityki państwa na rzecz sektora rolno- -spożywczego

5.

Pomagamy menadżerom sektora agro w pozyskiwaniu kontrahentów i partnerów

6.

Umożliwiamy wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie relacji

1
2
3
4
5
6
1

Oferujemy bezpłatne informacje branżowe, praktyczne porady, pomoc w formułowaniu wniosków, opinii, stanowisk

2

Dostarczamy wiedze przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego

3

Organizujemy bezpłatne konferencje, kongresy, śniadania biznesowe oraz szkolenia

4

Bierzemy udział w tworzeniu polityki państwa na rzecz sektora rolno- -spożywczego

5

Pomagamy menadżerom sektora agro w pozyskiwaniu kontrahentów i partnerów

6

Umożliwiamy wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie relacji

Współpraca

Nasi partnerzy

 • Uczelnie wyższe
 • Media
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Jednostki badawczo-rozwojowe
 • Związki branżowe
 • Agencje rządowe i samorządowe
Eksperci

Dialog społeczny

Zespół Doradczy ds. Wsi i Rolnictwa przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim
Rada Społeczna działająca przy Oddziale Terenowym w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka
zarząd Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy
zarząd Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
zarząd Krajowego Zrzeszenia Produkcji Rzepaku i Roślin Białkowych
zarząd Związku Gorzelni Polskich
zarząd Polskiej Izby Nasiennej
zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych
zarząd European Landowners’ Organization w Brukseli

Członkostwo w Związku to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w prestiżowych wydarzeniach, co roku w Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu, spotkaniach o tematyce dotyczącej nowych perspektyw sektora rolno-spożywczego, debatach i śniadaniach biznesowych z pracodawcami rolnymi, a także spotkaniach networkingowych. Wydarzenia są skierowane do właścicieli reprezentujących przyszłościowe i innowacyjne gospodarstwa rolne w Polsce.

W ramach członkostwa w Związku oferujemy także udział w Grupie zakupowej ubezpieczeń upraw rolnych Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Jest to projekt, który ma na celu uzyskanie lepszych i tańszych warunków zakupów oraz wsparcie uczestników Grupy w zakresie procedowania wniosków. Na szczególną uwagę zasługuje również wydawany przez nas newsletter e-mailowy i SMS-owy – skuteczne i szybkie źródło wiedzy, cieszące się dużym uznaniem w środowisku właścicieli gospodarstw rolnych. Zamieszczone w nim starannie przygotowane publikacje dostarczają wielu aktualnych informacji o bieżących trendach, technologiach i szeroko pojętych możliwościach wsparcia – dofinansowaniach, ulgach i preferencyjnych kredytach. Dzięki różnorodnej tematyce i przystępnej formie każdy czytelnik znajduje inspiracje zarówno dla siebie, jak i dla swojego biznesu.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630