Innowacje w sektorze rolno-spożywczym – kogo na to stać? Relacja z święta nauki i technologii w województwie kujawsko-pomorskim

Innowacje w sektorze rolno-spożywczym – kogo na to stać? Relacja z święta nauki i technologii w województwie kujawsko-pomorskim
04.10.2021
Aktualności

28 września 2021 roku w Toruniu odbył się panel Regionalnego Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju. Został zorganizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Patronat merytoryczny nad debatami: Innowacje w przemyśle spożywczym – kogo na to stać? oraz Nowe modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego, organizowanymi w ramach Regionalnego Forum Innowacji, objął Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Spotkania poprowadził Mariusz Kluszczyński z TVP Bydgoszcz, który rozpoczął od pytania, jak czas pandemii COVID-19 wpłynął na to, co dzieje się w branży spożywczej.

Grzegorz Kozieja (dyrektor Biura Analiz Sektora Food and Agri w Międzynarodowym Hubie BNP Paribas Bank Polska SA) – wskazał na podstawie danych, że zarówno branża spożywcza, jak i eksport wyszły obronną ręką. Zwrócił uwagę na to, że polscy producenci przez lata obecności w Unii Europejskiej zdobyli mocną pozycję w łańcuchach dostaw. Prelegent nadmienił, że branża spożywcza zaspokaja podstawowe potrzeby i „w niej jest naturalnie występujący popyt”.

Następnie Aleksandra Szymanowska (wiceprezes zarządu Grupy Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o.) przedstawiła sytuację z perspektywy producenta. Wyjaśniła, że skupia się na produkcie, jakim jest jabłko, którego sprzedaż kieruje na dalekie rynki całego świata. Wspomniała o blokadach w transporcie spowodowanych pandemią, co doprowadziło do spowolnienia handlu. Aby nawiązać kontakt z klientami, którzy nie mogli przyjeżdżać, firma zdecydowała się na innowację w postaci systemu telekonferencji. Wspomniała także, że z perspektywy handlu trudnością jest brak ujednolicenia certyfikacji z rynkami innych krajów.

Dr inż. Agata Bieńczak (kierownik Zakładu Techniki i Technologii Spożywczej w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych) przedstawiła zakres prac instytutu, który zajmuje się wspomaganiem twórców maszyn. W swojej wypowiedzi nawiązała do problemu związanego z materiałami konstrukcyjnymi. „Tak naprawdę najważniejszy jest pomysł i trzeba aplikować o dofinansowanie dla projektów, które wpisują się w zakres tematyczny danego konkursu” – mówiła.

Grzegorz Koprowski (prezes Bionik Systems Sp. z o.o.) zaprezentował przyszłość cyfryzacji na rynku spożywczym. Odwoływał się do innowacji na rynku polskim. „Wpiszę się w rolę sceptyka. Są wyspy innowacyjności, ale rozmieszczone punktowo. Jak się spojrzy na całą gospodarkę, to widać, że czegoś brakuje” – mówił prelegent. Skierował uwagę na barierę, którą tego typu projekty mają do pokonania. Wykluczenie cyfrowe, przepracowanie problemów życia codziennego czy awersja do ryzyka – nie pozwalają na wdrożenie nowoczesnych technologii. „Te wszystkie ograniczenia jesteśmy w stanie pokonać albo wręcz zlikwidować różnymi mechanizmami organizacyjnymi, technicznymi i prawnymi” – wyjaśnił. Musimy automatyzować te procesy po to, aby mieć kontrolę, być konkurencyjnym, móc zadowolić klienta i ograniczyć straty, np. przy marnowaniu żywności. Rozwój digitalizacji jest konieczny, ponieważ szacuje się, że wartość rynku danych w 2025 roku będzie na poziomie 820 miliardów euro, a w 2016 roku wynosiła 300 miliardów euro. Odniósł się też do wymagań konsumentów, którzy oczekują od producentów przejrzystości i chcą mieć pewność, że nie są oszukiwani, gdy „dopłacają za deklarowaną ekstrajakość”. Odzwierciedleniem sytuacji jest odpowiedź marketingowa producentów, którzy zaznaczają, że stawiają na etyczność, organiczność i ekologiczność swoich produktów. Nie ma co do tego wątpliwości, że cyfryzacja, automatyzacja i wprowadzanie innowacji to konieczność. „Musimy mieć obiektywne narzędzie do sprawdzenia tego, że to, co jest deklarowane, dzieje się faktycznie” – podsumował Grzegorz Koprowski.

Po przerwie, w części poświęconej Nowym modelom biznesowym w gospodarce obiegu zamkniętego, odbyły się trzy wystąpienia.

Jako pierwszy wystąpił Łukasz Sosnowski (prezes Fundacji ProKarton). Na wstępie wyjaśnił definicję GOZ oraz opowiedział o cyrkularnych modelach biznesowych (circular economy). Podał pięć kategorii cyrkularnych modeli biznesowych, którymi są: „koordynowanie cyrkularnych łańcuchów wartości przez dane, cyrkularne projektowanie, etap użytkowania, zbieranie i logistyka zwrotna oraz sortowanie i wstępne przetwarzanie”. W gospodarce o obiegu zamkniętym ważny jest również wymiar społeczny, czyli aktywizowanie lokalnej społeczności. Wyjaśnił, że celem nie jest to, żeby przedsiębiorca z czegoś rezygnował, ale by stosował taki model gospodarczy, który będzie jednocześnie opłacalny i bardziej przyjazny środowisku, tak aby realizował założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Drugim prelegentem był Grzegorz Brodziak (dyrektor zarządzający Goodvalley Polska oraz członek zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych). W swoim wystąpieniu opowiedział o tym, jak od 27 lat jego firma buduje przedsiębiorstwo spożywcze, tak żeby nie marnować zasobów. Począwszy od produkcji zbóż na polach, przez wytwarzanie paszy do chowu zwierząt, następnie hodowlę zwierząt, ubój i przetwórstwo, a skończywszy na produkcji energii z odchodów zwierząt (biogazownie). Zaznaczył wartość świadomego ograniczenia konsumpcji przy jednoczesnym wybieraniu właściwego produktu. Żywność produkowana w jego firmie wytwarzana jest bez konserwantów, dzięki utrzymaniu krótkiego łańcucha produkcji.

Sposoby finansowania nowych modeli biznesowych omówiła dr Magdalena Głogowska (z Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Opowiedziała o nowym programie zaplanowanym na lata 2021–2027, który opiera się na trzech filarach. To najbardziej ambitny program unijny w zakresie badań naukowych i innowacji, którego trzy podstawowe cele to: wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE, zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji konkurencyjności i liczby miejsc pracy, a także realizacja priorytetów obywateli i utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego oraz związanych z nim wartości. Nadmieniła, że wszystkie usługi wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego są bezpłatne i zaprosiła do kontaktu w celu uzyskania pomocy na każdym etapie składania wniosku.

 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630