Uwagi FZPDiWR do projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027

Uwagi FZPDiWR do projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027
22.01.2021
Aktualności

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 r. zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten ma obejmować zarówno instrumenty I filara tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. Z koeli zgłoszone uwagi mają pomóc w wypracowaniu instrumentów interwencji i krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia. 

W piśmie do ministra rolnictwa Mariusz Olejnik p.o. prezesa zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych podkreśla „Nasza ogólna ocena jest krytyczna, ponieważ plan nie uwzględnia bardzo ważnych fundamentalnych wyzwań stojących przed polskim rolnictwem, takich jak chociażby jego niekorzystna struktura agrarna, ograniczająca rozwój i konkurencyjność. Ponadto naszym zdaniem w celu 3 wyżej wymienionego Planu niezbędne jest większe wsparcie na inwestycje dla grup producentów rolnych, a mniejsze dla projektów indywidualnych. Takie działania z pewnością poprawią konkurencyjność rolników wobec pozostałych uczestników łańcucha dostaw. W kilku miejscach znajdujemy niespójności – szczególnie w odniesieniu do kwestii konkurencyjności.”.

Szczegółowa analiza FZPDiWR dotycząca projektu Planu Strategicznego WPR została dołączona poniżej.

Foto: gov.pl/web/rolnictwo

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630